Промени в електронните услуги на НАП във връзка с риска от зараза с коронавирус

promeni-nap-koronavirus-el-podpis-ruseВъв връзка с извънредното положение обявено от парламента на България, заради епидемията от коронавирус, НАП извърши някои промени свързани с електронните услуги, посредством които ще се намалят физическите посещения в службите на агенцията по приходите.

Те са следните:
1. Промени във връзка с упълномощаването. Прекратяването достъпа до електронните услуги на НАП предоставяни с електронен подпис на задълженото лице, отказ от упълномощаването, също така и оттегляне на пълномощията, вече има възможност да се подават по електронен път през Е-портала на електронните услуги на НАП.

За повече информация може да се прочетат правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис, съгласно заповед на изпълнителния директор на НАП № З-ЦУ-415 от 18.03.2020 г.

2. Обновяване на видовете електронни услуги достъпни с електронен подпис. Изтеглете Spisak-elektronni-uslugi-nap-20032020

Счетоводна къща Евристика Ви пожелава крепко здраве и удачен бизнес!

Бърза регистрация на фирма в гр.Русе

Русе - бърза регистрация на фирмаПритиснат от времето, клиента често разполага с броени дни, които го делят до осъществяването на неговото първо бизнес начинание. За тази цел чрез регистрация на фирма, замисленото най-бързо и лесно се случва.

Клиентът желае да се изпълни в срок регистрацията за да може да бъде издаден счетоводен/данъчен документ на контрагента му и да има възможност да се получи плащането в брой или по някакъв друг начин.

Контрагентът е възможно да пожелае, клиента да е регистриран по ЗДДС, за да може да ползва данъчният кредит по издадената фактура.

Твърде много специфики в началото, а времето бързо тече. В тази ситуация може да се ползват някоя счетоводна къща или юрист, които имат практически решения за разнообразните ситуации, които изискват бърза реакция.

Същинската регистрация дали по електронен път или на гише в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, отнема минимално време.

Най-съществено време се отделя на подготвителните операции. Тяхното разпределяне и комбиниране, дава огромен принос в оптимизирането на времето. Те не са сложни, когато става дума за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ. Тъй като те са често срещани регистрации, някои на пръв поглед проблемни моменти са отработвани многократно и затова отклика на тях е все по-ефикасен.

Все пак, регистрацията на фирма не е единствения начин, за да дадете легално изражение на Вашите бизнес начинания. Вие е възможно да правите бизнес чрез производство, чиято продукция продавате на вътрешния и външни пазари и затова да имате алтернатива като регистрация на свободна професия в Регистър Булстат.

Счетоводна къща Евристика от гр.Русе е наясно с най-популярните регистрации на фирми. Докато за счетоводните, данъчните и осигурителните ефекти от регистрацията на всякакви фирми има пълна обосновка, за по-специфичните случаи на регистрация не се ангажира за изпълнение защото счита че това е работа на юрист. Следователно, най-популярните регистрации на фирма се извършват от Счетоводна къща Евристика от Русе, а за останалите регистрации се оказва юридическо съдействие от висококвалифициран юрист с дългогодишен професионален опит, като и в двата случая се гарантира максимално бърза регистрация на фирма в Русе.

Професионалното отношение е гарантирано, тъй като ако по договорките нещо не се изпълни или се изпълни некачествено, се възстановяват парите за услугата по бърза регистрация на фирма, която може да се изпълни и в служба на Агенция по вписванията в друг град от страната, различен от Русе или по електронен път.

Регистрация по ДДС в НАП-Русе

НАП-Варна, офис Русе е компетентното данъчно, където фирми (както и физически лица) от град Русе и региона могат да направят своята регистрация по ДДС, съобразно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагането му (ППЗДДС).

Данъчният офис се намира на адрес: гр.Русе, 7002 ул. Майор Атанас Узунов № 19.

Фирмата, която подлежи на задължителна регистрация е нужно да се съобрази със сроковете в които тя може да я извърши, без да подлежи на санкция.

Заявяването на ДДС регистрацията се извършва в Отдел Услуги за клиенти, намиращ се на първия етаж в сградата на НАП. За целта се избира опция от менюто на електронната система намираща се в салона за клиенти.Посредством ръчен начин се маркира полето с надпис „Регистрация и промени в регистрацията, уведомления за трудови договори(виж снимката най-долу) и след кратко време се генерира хартиен отрязък на който фигурира Вашият клиентски номер. Електронната система Ви извиква чрез визуално и звуково оповестяване, а Вашият номер светва на централното табло и над гишето което трябва да посетите с документите за регистрация по ДДС.

Ако не желаете лично да се занимавате с процедурата по ДДС регистрация, това може да направи лице, което е упълномощено от Вас с необходимите права да Ви представлява – чрез заверка пред нотариус на изрично писмено пълномощно.

Регистрация по ДДС, НАП-Русе

Избор на счетоводна къща

Необходимата счетоводна къща - изборКъде и как да открием необходимата ни счетоводна къща?

 

Какво представлява счетоводната къща?

По спецификата на действие, счетоводната къща е изразител на всички белези храктеризиращи пълнофункциониращото счетоводно предприятие.

По наименоване, счетоводната къща е аналогична на счетоводната кантора, както на счетоводната фирма и на специализираното счетоводно предприятие.

Легално определение за счетоводна къща няма да се намери. Тя е изцяло обществено творение, което с годините се е установявало и трупало висока популярност. Обаче, Законът за счетоводството нормира специализираното счетоводно предприятие като „всяко лице, регистрирано по Търговския закон или по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, в чийто предмет на дейност е включено организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети по реда на този закон”. Така, все пак имаме законова основа, за да правим нужните аналогии.

Нашето разбиране за лице упражняващо свободна професия счетоводител е, че не е приемливо да се наименова като счетоводна къща, защото не е предприятие, т.е. фирма.

Правим тези разяснения, защото на пазара за счетоводни услуги, пребивават счетоводни къщи, които не могат да се вместят изчерпателно в горепосочените дефиниции.

Каква е силата на счетоводната къща?

Счетоводната къща в пълния си мащаб е аутсорсинг обект за счетоводни, данъчни, трз и лс, както и правни (както е напоследък) услуги и консултации.

Силата е в това, че на едно външно място намирате накуп еквивалента на четири – пет лица с длъжности на трудов договор, които ако не използвате аутсорсинг услуги би се наложило да назначите да работят при Вас.

Къде да открием необходимата ни счетоводна къща?

Съществуват два варианта:

– на местоположение, в близост до фирмената дейност – най-често ползвано, с традиционен характер, стеснен обхват на търсене с ниски шансове за успех;

– на местоположение, в отдалеченост от фирмената дейност – популярно напоследък, но ползването на този вариант нараства със слаби темпове, разширен обхват на търсене с високи шансове са успех.

Как да открием необходимата ни счетоводна къща?

Някои от вариантите в честа упортеба са:

– чрез препоръки – без събеседване и без конкурс, изцяло по давлението на приятели, партньори в бизнеса и т.н;

– чрез пряко събеседване в офиса на счетоводната къща, без препоръки и без конкурс;

– чрез конкурс – извършва се избор, спрямо счетоводни къщи отговарящи по въпросник, препоръките и събеседването се игнорират.

Тези варианти не са напълно подходящи, въпреки, че отразяват често срещани ситуации при избор на счетоводна къща. Взаимствайки някои положения, най-добрият вариант за да открием необходимата ни счетоводна къща би изглеждал така:

– чрез конкурс, със събеседване и без препоръки.

Защо без препоръки? Практиката е показала, че добросъвестните препоръки в нашата страна са рядко срещано явление, те често следват някаква странна субективност, която ако върши някаква работа сега в бъдеще е много вероятно да е точно обратното.

Евристика ЕООД, въз основа на опита изграден на база дългогодишни счетоводни и извънсчетоводни проучвания е в състояние да осигури съдействие за изработка на въпросник в синхрон с Вашите фирмени необходимости от счетоводство, данъци, трз и лс и право, осигуряващ голяма вероятност за успех при търсенето на най-необходимата за Вашия бизнес счетоводна къща.

Фалшиви ел.писма от името на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ)

От e-mail адрес noreply@email.fibank.bg се изпращат фалшиви писма.

Eто какво се получи в пощата на счетоводна кантора Евристика, на 24.03.2018 г.

falshivi-pisma-fibank

На интернет сайта на Първа инвестиционна банка https://www.fibank.bg/, е предоставено следното съобщение:

„Уважаеми клиенти на Fibank,
Бихме искали да ви напомним, че Първа инвестиционна банка не изпраща на своите клиенти електронни съобщения (e-mail), с които да изисква от тях да въвеждат лични данни на посочен интернет адрес.
Не предоставяйте Ваши лични данни и информация, свързана с достъпа ви до интернет банкирането, вашата банкова сметка и карта. Паролите за достъп са конфиденциални и винаги са известни само и единствено на вас. Тази информация не е необходима на Банката и няма да бъде поискана от вас.
Молим всеки получил подобни електронни съобщения да не отговаря на тях и да се свърже с представител на банката на:

*bank (*2265)
0800 11 011 (достъпен само от стационарни телефони)
+359 2 818 0007 (от чужбина)
my.fibank@fibank.bg

От екипа на Първа инвестиционна банка АД”

Видно е, че банката няма такава практика и такива електронни съобщения не бива да се третират като нейни писма.

Справка по квартал, блок и улица/булевард – Русе II

Справка

квартал име на блок име на улица/булевард/
Дружба 1 1 ул. Цанко Церковски 4
Дружба 2 1 ул. Гоце Делчев 14
Дружба 3 1 ул. Григор Пърличев 1
Захарна фабрика 1 ул. Алея Ален мак 1
ИПЗ 1 бул. Тутракан 48
Родина 3 1 ул. Милкова ливада 2
Цветница 1 ул. Плиска 96
ЦЮР 1 бул. Цар Освободител 130
Дружба 1 2 ул. Цанко Церковски 6
Дружба 2 2 ул. Гоце Делчев 16
Дружба 3 2 ул. Никола Вапцаров 2
ИПЗ 2 бул. Тутракан 48
Родина 3 2 ул. Милкова ливада 12
Цветница 2 ул. Плиска 100
ЦЮР 2 бул. Цар Освободител 140
Дружба 1 3 ул. Христо Ясенов 2
Дружба 2 3 ул. Гоце Делчев 18
Дружба 3 3 ул. Никола Вапцаров 1
Захарна фабрика 3 ул. Алея Ален мак 3
Здравец 3 ул. Бели брези 1
Родина 3 3 ул. Милкова ливада 16
Цветница 3 ул. Плиска 102
ЦЮР 3 ул. Муткурова 111
Дружба 1 4 ул. Изола планина 20
Дружба 2 4 ул. Гоце Делчев 20
Дружба 3 4 ул. Даме Груев 2
Здравец 4 ул. Юндола 2
Цветница 4 ул. Плиска 104
ЦЮР 4 ул. Давид 31
Дружба 1 5 ул. Изола планина 26
Дружба 2 5 ул. Гоце Делчев 22
Дружба 3 5 ул. Илинден 2
Захарна фабрика 5 ул. Алея Ален мак 5
Здравец 5 ул. Алея Еделвайс 1
ИПЗ 5 ТЕЦ – Изток 14
Цветница 5 ул. Плиска 106
ЦЮР 5 ул. Муткурова 84
Дружба 1 6 ул. Изола планина 22
Дружба 3 6 ул. Даме Груев 1
Захарна фабрика 6 ул. Алея Детелина 38
Здравец 6 ул. Алея Еделвайс 6
ИПЗ 6 ТЕЦ – Изток 16
Цветница 6 ул. Битоля 2
Център 6 ул. Църковна независимост 4
Дружба 1 7 ул. Христо Ясенов 1
Дружба 3 7 ул. Илинден 1
Захарна фабрика 7 ул. Алея Ален мак 7
Здравец 7 ул. Алея Еделвайс 4
ИПЗ 7 ТЕЦ – Изток 18
Център 7 ул. Александровска 70
Дружба 3 8 ул. Илинден 3
Здравец 8 ул. Алея Еделвайс 2
Родина 3 8 ул. Ибър 34
Цветница 8 ул. Битоля 4
Център 8 ул. Църковна независимост 8
Дружба 3 9 ул. Никола Вапцаров 22
Захарна фабрика 9 ул. Алея Ален мак 9
Здравец 9 ул. Юндола 4
Център 9 ул. Църковна независимост 2
Дружба 1 10 ул. Стрешер планина 32
Дружба 3 10 ул. Даме Груев 3
Здравец 10 ул. Алея Еделвайс 8
Цветница 10 ул. Битоля 6
Дружба 3 11 ул. Никола Вапцаров 21
Захарна фабрика 11 ул. Алея Детелина 42
Здравец 11 ул. Юндола 6
Център 11 бул. Придунавски 6
Дружба 3 12 ул. Никола Вапцаров 19
Здравец 12 ул. Захари Стоянов 3
Цветница 12 ул. Битоля 8
Център 12 бул. Славянски 14
Дружба 3 13 ул. Никола Вапцаров 17
Здравец 13 ул. Бели брези 4
Център 13 ул. Борисова 6
Дружба 3 14 ул. Никола Вапцаров 18
Здравец 14 ул. Бели брези 2
Център 14 ул. Борисова 16
Дружба 3 15 ул. Никола Вапцаров 16
Здравец 15 ул. Юндола 8
Център 15 бул. Цар Освободител 108
Дружба 3 16 ул. Капитан Петко войвода 2
Здравец 16 ул. Бели брези 8
Дружба 3 17 ул. Капитан Петко войвода 4
Здравец 17 ул. Бели брези 6
Дружба 3 18 ул. Никола Вапцаров 15
Здравец 18 ул. Захари Стоянов 9
Дружба 3 19 ул. Никола Вапцаров 13
Здравец 19 ул. Захари Стоянов 11
Дружба 3 20 ул. Даме Груев 5
Здравец 20 ул. Бели брези 12
Дружба 1 21 ул. Казанлък 11
Дружба 3 21 ул. Никола Вапцаров 7
Здравец 21 ул. Юндола 10
Дружба 1 22 ул. Вихрен 5
Дружба 3 22 ул. Никола Вапцаров 9
Здравец 22 ул. Байкал 17
Дружба 3 23 ул. Никола Вапцаров 11
Здравец 23 ул. Байкал 15
Дружба 3 24 ул. Никола Вапцаров 14
Здравец 24 ул. Байкал 13
Дружба 3 25 ул. Никола Вапцаров 12
Здравец 25 ул. Захари Стоянов 32
Цветница 25 ул. Алея Топола 3
Цветница 26 ул. Алея Топола 1
Дружба 3 27 ул. Никола Вапцаров 8
Здравец 27 ул. Байкал 1
Дружба 3 28 ул. Никола Вапцаров 6
Здравец 28 ул. Момина сълза 2
Цветница 28 ул. Алея Топола 4
Дружба 3 29 ул. Никола Вапцаров 4
Здравец 29 ул. Момина сълза 1
Цветница 29 ул. Алея Топола 2
Дружба 3 30 ул. Никола Вапцаров 5
Здравец 30 ул. Момина сълза 3
Дружба 1 31 ул. Студен кладенец 23
Дружба 3 31 ул. Даме Груев 6
Здравец 31 ул. Момина сълза 6
Дружба 3 32 ул. Никола Вапцаров 3
Дружба 1 33 ул. Студен кладенец 25
Дружба 3 33 ул. Даме Груев 4
Дружба 3 34 ул. Никола Вапцаров 1Б
Здравец 34 ул. Момина сълза 4
Дружба 1 35 ул. Студен кладенец 27
Дружба 3 35 ул. Никола Вапцаров 1А
Здравец 35 ул. Захари Стоянов 22
Здравец 36 ул. Захари Стоянов 14
Здравец 38 ул. Захари Стоянов 8
Здравец 39 ул. Захари Стоянов 4
Здравец 40 ул. Момина сълза 7
Дружба 3 41 ул. Стоян Михайловски 6
Здравец 41 ул. Момина сълза 5
Дружба 3 42 ул. Александър Хаджирусет 3
Здравец 42 ул. Байкал 5
Дружба 3 43 ул. Стоян Михайловски 12
Здравец 43 ул. Чипровци 56
Дружба 3 44 ул. Александър Хаджирусет 2
Здравец 44 ул. Чипровци 58
Дружба 3 45 ул. Стоян Михайловски 18
Здравец 45 ул. Чипровци 60
Дружба 3 46 ул. Стоян Михайловски 22
Здравец 46 ул. Чипровци 62
Дружба 3 47 ул. Стоян Михайловски 11
Здравец 47 ул. Чипровци 64
Дружба 3 48 ул. Стоян Михайловски 9
Здравец 48 ул. Чипровци 66
Дружба 3 49 ул. Александър Хаджирусет 6
Здравец 49 ул. Чипровци 53
Дружба 3 50 ул. Александър Хаджирусет 5
Здравец 50 ул. Чипровци 47
Дружба 3 51 ул. Александър Хаджирусет 10
Здравец 51 ул. Чипровци 45
Дружба 3 52 ул. Йоаким Груев 3
Здравец 52 ул. Сребърна 11
Дружба 3 53 ул. Йоаким Груев 4
Дружба 3 54 ул. Добри Войников 5
Здравец 54 ул. Алея Синчец 4
Здравец 55 ул. Алея Горски Теменуги 8
Дружба 3 56 бул. Христо Ботев 60
Здравец 56 ул. Алея Горски Теменуги 4
Здравец 57 ул. Алея Горски Теменуги 6
Здравец 58 ул. Алея Синчец 2
Здравец 63 ул. Бели брези 3
Здравец 65 ул. Бели брези 5
Здравец 68 ул. Юндола 11
Здравец 70 ул. Околчица 1
Здравец 71 бул. Липник 50
Здравец 72 ул. Бели хризантеми 1
Здравец 73 ул. Бели хризантеми 3
Здравец 74 ул. Бели хризантеми 5
Здравец 75 ул. Бели хризантеми 7
Здравец 76 ул. Юндола 14
Здравец 77 ул. Юндола 16
Здравец 78 ул. Петрохан 73
Здравец 79 ул. Захари Стоянов 21
Здравец 80 ул. Захари Стоянов 23
Здравец 81 ул. Захари Стоянов 25
Здравец 82 ул. Околчица 7
Здравец 83 ул. Околчица 11
Здравец 84 ул. Околчица 13
Здравец 85 ул. Околчица 5
Здравец 86 ул. Захари Стоянов 36
Здравец 87 ул. Петрохан 65
Чародейка Г Юг 102 ул. Михаил Хаджикостов 7
Чародейка Г Юг 103 ул. Ганчо Карамаждраков 2
Чародейка Г Юг 104 ул. Никола Табаков 2
Чародейка Г Юг 105 ул. Михаил Хаджикостов 9
Център 106 бул. Ген. Скобелев 16
Чародейка Г Юг 106 ул. Ганчо Карамаждраков 4
Чародейка Г Юг 107 ул. Ганчо Карамаждраков 6
Чародейка Г Юг 108 ул. Никола Табаков 3
Здравец 109 ул. Юндола 5
Чародейка Г Юг 109 ул. Никола Табаков 1
Здравец 110 ул. Юндола 7
Здравец 111 ул. Юндола 9
Чародейка Г Юг 111 ул. Ганчо Карамаждраков 3
Чародейка Г Юг 112 ул. Михаил Хаджикостов 5
Чародейка Г Юг 113 ул. Михаил Хаджикостов 3
Чародейка Г Юг 114 ул. Михаил Хаджикостов 1
Център 115 бул. Ген. Скобелев 4
Чародейка Г Юг 115 ул. Михаил Хаджикостов 2
Чародейка Г Юг 116 ул. Михаил Хаджикостов 4
Чародейка Г Юг 117 ул. Михаил Хаджикостов 6
Цветница 118 ул. Плиска 118
Чародейка Г Юг 118 ул. Михаил Хаджикостов 8
Чародейка Г Юг 119 ул. Тодор Икономов 4
Цветница 120 ул. Плиска 120
Здравец 131 ул. Юндола 13
Здравец 133 ул. Юндола 17
Здравец 141 ул. Захари Стоянов 5
Чародейка Г Юг 201 ул. Ради Иванов 2
Център 202 ул. Никола Обретенов 33
Чародейка Г Юг 202 ул. Ради Иванов 6
Чародейка Г Юг 203 ул. Ради Иванов 8
Чародейка Г Юг 204 ул. Ради Иванов 10
Чародейка Г Юг 205 ул. Ради Иванов 1
Чародейка Г Юг 206 ул. Ради Иванов 3
Чародейка Г Юг 207 ул. Ради Иванов 5
Чародейка Г Юг 208 ул. Тодор Икономов 7
Чародейка Г Юг 209 ул. Ради Иванов 14
Чародейка Г Юг 210 ул. Ради Иванов 4
Чародейка Г Юг 211 ул. Ради Иванов 12
Чародейка Г Юг 212 ул. Тодор Икономов 3
Чародейка Г Юг 213 ул. Тодор Икономов 1
Чародейка Г Север 302 ул. Изгрев 2
Чародейка Г Север 303 ул. Опълченска 18
Чародейка Г Север 304 ул. Опълченска 16
Чародейка Г Север 305 ул. Слави Шкаров 7
Чародейка Г Север 306 ул. Слави Шкаров 5
Чародейка Г Север 307 ул. Опълченска 12
Чародейка Г Север 308 ул. Опълченска 10
Чародейка Г Север 309 ул. Опълченска 8
Чародейка Г Север 310 ул. Опълченска 6
Чародейка Г Север 311 ул. Опълченска 4
Чародейка Г Север 312 ул. Слави Шкаров 1
Чародейка Г Север 313 ул. Опълченска 2
Чародейка Г Север 314 ул. Слави Шкаров 4
Чародейка Г Север 315 ул. Слави Шкаров 2
Чародейка Г Север 401 ул. Филип Станиславов 1
Чародейка Г Север 402 ул. Зорница 5
Чародейка Г Север 403 ул. Филип Станиславов 2
Център 114-1 ул. Дондуков-Корсаков 9
Център 114-2 ул. Рила 20
Здравец 18Б ул. Бели брези 14
Център 19 февруари ул. Криволак 1
Център 19 февруари 1 ул. 19 февруари 21
Цветница ул. Алея Иглика 100
Дружба 1 ул. Изола планина 28
Център А ул. Цар Калоян 1
Център Аврора ул. Хан Аспарух 43
Център Аврора 2 ул. Хан Аспарух 28
Родина 2 Автоимпекс ул. Димчо Дебелянов 74
Родина 2 Автоимпекс 1 ул. Димчо Дебелянов 62
Център Аглика ул. Давид 15
Мальовица Агрострой ул. Матей Попов 4
Център Академик ул. Мостова 4
Възраждане Академик 2 ул. Плиска 36
Център Аксаков ул. Мария Луиза 1
Център Аксаков 2 ул. Аксаков 3
Център Албатрос ул. Видин 8А
Изток Албена ул. Гюргево 2
Център Албена ул. Стара планина 4А
Център Алеко ул. Стара планина 4Б
Център Алеко 2 ул. Петър Берон 27
Център Алеко Константинов ул. Алеко Константинов 6
Дружба 2 Александър Атанасов ул. Мальовица 31
Мальовица Александър Атанасов ул. Матей Попов 8
Център Александър Атанасов ул. Атанас Буров 2А
Център Александър Атанасов 1 ул. Атанас Буров 6
Център Александър Попов ул. Ангел Кънчев 16-22
Център Александър Хаджипетров ул. Алеко Константинов 12
Център Ален мак бул. Цар Освободител 15
Цветница Алтай ул. Алея Ела 7
Възраждане Юг Ана Вентура ул. Воден 14
Цветница Ангара ул. Алея Ела 3
Изток Ангел войвода ул. Прага 7
Здравец Ангел Гецов бул. Липник 52
Здравец Ангел Главчев бул. Липник 62
Център Ангел Кънчев ул. Петко Д. Петков 4
Мидия – Енос Антим І ул. Антим І 5
Център Антон Иванов ул. Борисова 96
Център Антон Иванов 1 ул. Ангел Кънчев 27
Център Априлов ул. Васил Априлов 6
Дружба 2 Арда ул. Йосиф Дайнелов 87
Център Арда ул. Пенчо Славейков 7
Изток Асен ул. Рига 24
Център Асен Златаров ул. Асен Златаров 33
Център Аспарух ул. Хан Аспарух 18
Център Аспарух 1 ул. Хан Аспарух 26
Център Атон ул. Атон 6
Център Афродита бул. Цар Освободител 86
Възраждане Ахелой 1 ул. Плиска 89
Възраждане Ахелой 2 ул. Доростол 100
Център Ахил ул. Видин 48
Център Б ул. Цар Калоян 1
Родина 1 Баба Тонка ул. Лозен планина 17
Център Баба Тонка ул. Иван Вазов 24
Здравец Север 1 Бабуна планина ул. Родопи 2
Родина 2 Балатон ул. Вискяр планина 1
Център Балкан ул. Борисова 15
Център Балтика ул. Муткурова 25
Възраждане Балчик ул. Силистра 3
Изток Балчо войвода ул. Рига 22
Център Бачо Киро бул. Ген. Скобелев 52
Цветница БДЖ ул. Цветница 4
Мидия – Енос Бела бул. Мидия Енос 4
Родина 1 Беласица ул. Лисец планина 1
Център Бели Лом ул. Света гора 14
Център Бенковски бул. Цар Освободител 135
Изток Берое бул. Липник 108
Здравец Биковски ул. Петрохан 96
Възраждане ул. Янтра 1
Център Бисер ул. Цариград 13
Възраждане Бистрица ул. Алеи Възраждане 40
Ялта Бистрица ул. Бистрица 4
Възраждане Битоля ул. Доростол 148
Център Благой Иванов ул. Цариград 15
Център Богдан войвода ул. Богдан войвода 23
Център Бодрост ул. Николай Здравков 10
Център Бодрост 1 ул. Болярска 4
Цветница Божур ул. Битоля 11
Цветница Божур – ЖП ул. Алея Топола 6
Цветница Божур 1 ул. Битоля 9
Цветница Божур 2 ул. Битоля 7
Център Бозвели пл. Оборище 4
Мальовица Бор ул. Мальовица 23
Родина 2 Боримечка ул. Згориград 68
Център Борис І – А ул. Борисова 78
Център Борис І – Б ул. Давид 19
Възраждане Борислав ул. Борислав 9
Дружба 2 Боровец ул. Кръстец 10
Център Боровец – А ул. Петко Д. Петков 21
Център Боровец – Б ул. Муткурова 12
Изток Боряна ул. Рига 4
Център Боряна ул. Николай Здравков 24
Изток Бояна войвода ул. Райна княгиня 4
Център Боянци ул. Боянци 3
Родина 2 Брацигово ул. Чипровци 10
Изток Бреза ул. Рени 4
Център Бреза ул. Ген. Паренсов 3
Възраждане Брилянт ул. Янтра 2
Център БРП бул. Славянски 8
Център БРП 1 ул. Пирот 27
Дружба 2 Бръшлян ул. Мальовица 112
Възраждане Бряст ул. Янтра 4
Изток Будапеща ул. Будапеща 1
Център Бузлуджа бул. Цар Освободител 137
Център Букет ул. Борисова 40
Мидия – Енос Булаир бул. Мидия Енос 3
Родина 1 Буная ул. Сърнена гора 24
Родина 2 Буная 2 ул. Буная 16
Център България – А ул. Епископ Босилков 12
Център България – Б ул. Княжеска 11
Родина 2 Българка ул. Димчо Дебелянов 4
Център Българска роза бул. Ген. Скобелев 31
Център В ул. Цар Калоян 1
Център Валентина ул. Оборище 3
Център Варна ул. Св. Климент Охридски 24
Дружба 1 Вароша ул. Ловеч 17
Изток Варшава ул. Прага 5
Възраждане Васил Коларов ул. Доростол 1
Дружба 1 Васил Коларов ул. Гео Милев 2
Център Васил Левски ул. Асен Златаров 1
Център Васил Левски 1 ул. Борисова 94
Център Васил Левски 2 ул. Атон 1
Център Ведрина бул. Цар Фердинанд 19
Родина 1 Вежен ул. Сърнена гора 9
Възраждане Юг Вела Благоева ул. Солун 24
Център Вела Пеева ул. Видин 51
Възраждане Юг Вела Пискова ул. Мадарски конник 2
ЦЮР Вела Пискова бул. Цар Освободител 118
Ялта Велес ул. Велес 6
Възраждане Венера ул. Плиска 83
Център Венера ул. Петко Каравелов 7
Център Вентура ул. Давид 11
Родина 1 Верила ул. Сакар планина 2
Възраждане Вида ул. Плиска 43
Център Видин ул. Св. Георги 6
Център Виена бул. Придунавски 50
Център ВиК ул. Цариград 7
Център Винпром ул. Константин Иречек 9
Център Винпром 1 ул. Дондуков-Корсаков 12
Център Винпром 2 ул. Дондуков-Корсаков 40
Родина 2 Вискяр планина ул. Димчо Дебелянов 2
Възраждане Вит ул. Алеи Възраждане 142
Цветница Витим ул. Алея Ела 5
Център Витоша ул. Панайот Волов 24
Център Витоша 1 ул. Драган Цанков 13
Център Витоша 2 ул. Николай Здравков 18
Център Вихрен ул. Оборище 9
Център Вихрен ул. Сливница 19
Възраждане Вихър ул. Сан Стефано 1
Център Владимир Заимов ул. Дондуков-Корсаков 21
Възраждане Воден ул. Солун 26
Център Водно стопанство ул. Борисова 54
Дружба 3 Волан бул. Христо Ботев 56
Център Волга ул. Константин Иречек 11
Център Волов бул. Цар Освободител 123
Център Втора петилетка ул. Петко Д. Петков 9
Център Възраждане ул. Духовно възраждане 19Б
Възраждане Възраждане 1 ул. Алеи Възраждане 4
Възраждане Възраждане 2 ул. Алеи Възраждане 8
Възраждане Възраждане 3 ул. Алеи Възраждане 14
Възраждане Възраждане 4 ул. Алеи Възраждане 16
Възраждане Възраждане 5 ул. Алеи Възраждане 36
Център Възход ул. Велико Търново 4
Център Вяра ул. Никола Обретенов 14
Център Вяра І ул. Борисова 90
Център Вяра ІІ ул. Борисова 88
Център Вяра ІІ-2 ул. Неофит Бозвели 22
Дружба 3 Габриела ул. Даме Груев 10
Център Ген. Гурко ул. Мария Луиза 19
ЦЮР Ген. Захари Филипов ул. Тодор Каблешков 23
Мидия – Енос Ген. Иван Винаров бул. Мидия Енос 4
Център Гео Милев ул. Симеон Велики 2
Център Георги Бенковски ул. Тодор Каблешков 4
Родина 2 Георги Георгиев ул. Димчо Дебелянов 64
Център Георги Димитров ул. Борисова 49
Център Георги Димитров 1 ул. Борисова 120
Център Георги Кирков бул. Цар Освободител 152
Изток Гергана ул. Гюргево 1
Възраждане Гладиола ул. Доростол 3
Изток Гларус ул. Рига 14
Изток Глинка бул. Липник 74
Център Голиат ул. Давид 16
Родина 1 Голям Богдан ул. Сърнена гора 7
Дружба 1 Гоце Делчев ул. Луи Айер 8
Център Гоце Делчев ул. Люляк 31
Родина 2 Гребенец планина ул. Чипровци 2
Възраждане Гривица ул. Доростол 45
Дружба 1 ДДФ ул. Луи Айер 9
ЦЮР Дебелянов ул. Борисова 91
Център Девети септември бул. Цар Освободител 44
Център Девети септември ул. Войводова 1
Център Девети септември 1 ул. Александровска 97
Дружба 1 Детелина ул. Луи Айер 5
Дружба 3 Детелина ул. Илинден 9
Изток Детелина ул. Котовск 3
Изток Дилянка ул. Измаил 7
Център Димитровец ул. Петър Берон 39
Център Димитър Благоев ул. Княжеска 15
Център Димитър Благоев 1 ул. Княжеска 26
Здравец Север 1 Димитър Дончев ул. Никола Петков 6
ИПЗ Димитър Дончев ТЕЦ – Изток 2
Мидия – Енос Димитър Миладинов ул. Стефан Стамболов 53
ЦЮР Димитър Полянов ул. Муткурова 125
Център ДМЗ Георги Димитров ул. Петко Д. Петков 13
Изток Добри Христов ул. Киев 7
Изток Добри Чинтулов ул. Киев 3
Възраждане Добруджа ул. Тулча 6
Център Добруджа ул. Ангел Кънчев 37
Център Добруджа 1 ул. Мостова 2
Център Добруджа 2 ул. Хан Крум 15
Център Дом бул. Цар Освободител 28
Център Дом 1 ул. Николаевска 107
Възраждане Домостроител ул. Плиска 94
Възраждане Доростол ул. Доростол 5
ЦЮР Достоевски ул. Борисова 107
Възраждане Дочо Михайлов ул. Тулча 4
Родина 1 Драва ул. Лозен планина 1
Център Драгоман 1 ул. Драгоман 6
Възраждане Дружба ул. Св. Св. Кирил и Методий 47
Веждата Дунав ул. Македония 25
Център Дунав ул. Гладстон 9
Център Дунав 1 ул. Княжеска 1
Център Дунавска комуна бул. Цар Освободител 74
Център Дунавска перла ул. Асен Златаров 6
Мидия – Енос Дунавски строител бул. Мидия Енос 4
Център Дунарит ул. Панайот Хитов 34
Център Дъб ул. Георги Бенковски 2
Дружба 3 Европа бул. Христо Ботев 48
Мальовица Еделвайс ул. Матей Попов 10
Център Еделвайс ул. Драган Цанков 20
Център Еделвайс 1 бул. Славянски 3
Център Единство – А ул. 19 февруари 18
Център Единство – Б ул. Света гора 2
Център Единство 2 ул. Сливница 21
Център Едисон ул. Муткурова 30
Изток Ела ул. Рени 2
Родина 2 Елба ул. Мала планина 14
Център Електрон ул. Панайот Хитов 50
Възраждане Електрон 2 ул. Доростол 83
Център Електрострой ул. Велико Търново 5А
Мальовица Елена ул. Левента 6
Център Елин Пелин ул. Цар Шишман 5
Център Елит ул. Оборище 23
Дружба 2 Емона ул. Кръстец 8
Изток Енергетик 1 бул. Липник 72
Изток Енергетик 2 ул. Братислава 2
Център Енергия ул. Рила 9
Дружба 1 Енерго ул. Луи Айер 10
Център Енергоснабдяване ул. Борисова 27
Цветница Енисей ул. Алея Ела 4
Център Енциан ул. Атанас Буров 10
Родина 2 Ерма ул. Димчо Дебелянов 61
Център Есперанто ул. Зайчар 2
Център Есперанто 2 ул. Коледница 9
Изток Етър бул. Липник 114
Мальовица Железничар ул. Левента 4
Изток Желю войвода ул. Рига 22
Изток Жерав ул. Рига 12
Център Житен клас ул. Николаевска 101
Дружба 2 Жити ул. Кръстец 12
Цветница ЖП общежитие ул. Тулча 1
Дружба 2 Заря ул. Гоце Делчев 10
Център Захари Стоянов ул. Пазарна 1
Център Здравен работник пл. Д-р Мустаков 5
Възраждане Здравец ул. Алеи Възраждане 38А
Център Здравец бул. Цар Освободител 32
Център Зеленика ул. Войводова 27
Мидия – Енос Златица ул. Стефан Стамболов 57
Център Златна Панега ул. Сент Уан 8
Дружба 2 Зора ул. Мальовица 81
Център Зора ул. Константин Иречек 17
Хъшове Зора 2 ул. Петър Берон 34
Център Зорница ул. Велико Търново 6
Център Зоя ул. Оборище 11
Изток Ивайло ул. Нови Сад 4
Център Ивайло-Свобода-А ул. Георги С. Раковски 19
Център Ивайло-Свобода-Б ул. Тодор Александров 9
Център Иван Вазов ул. Петър Берон 24
Родина 2 Иван Дечев ул. Димчо Дебелянов 71
Мидия – Енос Иван Димитров бул. Мидия Енос 1
Център Иван Димитров ул. Константин Иречек 18
Здравец Север 2 Иван Кръстев 1 ул. Едуард Винтер 13
Здравец Север 2 Иван Кръстев 2 ул. Едуард Винтер 6
Дружба 2 Иван Ласонин ул. Мальовица 110
Център Ивац ул. Майор Атанас Узунов 4
Изток Иглика ул. Измаил 9
Мальовица Изгрев ул. Матей Попов 6
Център Изгрев ул. Тома Кърджиев 8
Център Изгрев 1 ул. Муткурова 3
Дружба 1 Изола планина ул. Изола планина 11
Център Икар ул. Хаджи Димитър 20
Изток Илю войвода ул. Прага 9
Мальовица Импулс ул. Мальовица 7
Изток Индже войвода бул. Липник 82
Възраждане Искра ул. Плиска 17
Възраждане Искър ул. Алеи Възраждане 92
Възраждане Истър ул. Доростол 110
ЦЮР Йовков ул. Борисова 99
Мидия – Енос Йордан Лютибродски ул. Златарица 7
Мидия – Енос Йордан Маринов ул. Николаевска 80
Център Каблешков ул. Богдан войвода 15
Възраждане Каварна ул. Силистра 1
Възраждане Калиакра ул. Студентска 12
Изток Калина ул. Орлово гнездо 1
Изток Калман ул. Орфей 1
Мидия – Енос Калофер ул. Братя Миладинови 6
Изток Калоян ул. Прага 11
Център Калоян пл. Дунав 2
Център Калоян 2 ул. Цар Калоян 14
Родина 2 Камчия ул. Тича 30
Център Камчия ул. Болярска 12
Център Капка ул. Петко Каравелов 3
Мидия – Енос Карлово ул. Братя Миладинови 4
Център Керамик бул. Цар Освободител 111А
Възраждане Кирил и Методий ул. Студентска 5
Център Китка бул. Цар Фердинанд 22
Родина 2 Клисура ул. Чипровци 14
Възраждане Клокотница 1 ул. Плиска 91
Възраждане Клокотница 2 ул. Скопие 6
Родина 1 Козница ул. Козница планина 23
Родина 1 Козница планина ул. Чипровци 29
Център Кокиче ул. Панайот Хитов 41
Родина 1 Колос 2 ул. Тича 18
Център Колю Фичето бул. Цар Фердинанд 17
Център Ком ул. Цариград 2
Здравец Комаров ул. Петрохан 94
Възраждане Комета ул. Доростол 28
Възраждане Комсомолец ул. Студентска 23
Център Комуна ул. Рила 27
Мидия – Енос Константин Миладинов ул. Стефан Стамболов 55
Център Кооперативен служител бул. Цар Освободител 109
Център Кооператор ул. Симеон Велики 4
Родина 1 Копривщица ул. Лозен планина 48
Център Корабостроител ул. Любомир Пипков 4
Център Корабостроител 1 ул. 19 февруари 14
Център Корабостроител 2 ул. Хан Аспарух 30
Център Космонавт – А ул. Княжеска 20
Център Космонавт – Б ул. Княжеска 22
Родина 2 Космос ул. Димчо Дебелянов 73
Цветница Космос ул. Тулча 13
Център Космос ул. Дондуков-Корсаков 43А
Център Космос 1 ул. Борисова 122
Център Кракра ул. Никола Обретенов 73
Родина 2 Крали Марко ул. Згориград 70
Изток Кремена ул. Рига 6
Център Кресна ул. Кресна 2
Мальовица Крим ул. Гоце Делчев 28
Център Крим ул. Олимпи Панов 6
Възраждане Кристал ул. Доростол 31
Център Кристал ул. Райко Даскалов 12А
Дружба 2 Кръстец ул. Кръстец 63
Възраждане Юг Куманово ул. Плевен 2
Дружба 3 Лада бул. Христо Ботев 44
Изток Лазар ул. Котовск 9
Център Лазурен бряг ул. Баба Тонка 13
Здравец Север 2 Лайпциг ул. Едуард Винтер 2
Цветница Лале ул. Плиска 108
Изток Латинка ул. Измаил 5
Център Латински ул. Димитър Атанасов 2
Център ЛВЗ ул. Борисова 124
Изток Лебед ул. Орлово гнездо 3
Център Лебед ул. Люлебургаз 3
Дружба 2 Левента бул. България 118
Център Левента 1 ул. Люляк 15
Център Левента 3 ул. Мария Луиза 45
Център Левента 4 ул. Майор Атанас Узунов 8
Ялта Левента 5 ул. Яне Сандански 1
Цветница Левски ул. Плиска 122
Дружба 1 Ледено езеро 1 ул. Студен кладенец 37
Дружба 1 Ледено езеро 2 ул. Студен кладенец 14
Цветница Лена ул. Алея Ела 8
Център Ленин ул. Муткурова 21
Център Ленин ІІ ул. Борисова 111
Център Ленин ІІ-1 ул. Борисова 121
Център Ленин ІІ-2 ул. Борисова 113
Център Ленин ІІІ-1 ул. Никола Обретенов 86
Център Ленин ІІІ-2 ул. Никола Обретенов 84
Център Ленин ІІІ-3 ул. Никола Обретенов 82
Център Ленин ІІІ-4 ул. Св. Георги 18
Център Ленинград ул. Света гора 12
Цветница Леон Таджер ул. Тулча 5
Цветница Леон Таджер 1 ул. Плиска 116
ЦЮР Лермонтов ул. Борисова 87
Родина 1 Лилия ул. Самодивец 1
Център Лилия ул. Велико Търново 1
Център Лилия 1 ул. Цар Самуил 12А
Център Лиляна Димитрова ул. Видин 55
Захарна фабрика Липа ул. Алея Акация 5
Цветница Липа ул. Битоля 13
Родина 1 Лисец ул. Чипровци 21
Дружба 1 Ловеч ул. Изола планина 13
Център Лоза ул. Константин Иречек 7
Родина 1 Лозен планина ул. Чипровци 27
Дружба 2 Локомотив ул. Мальовица 77
Център Локомотив ул. Муткурова 28
Възраждане Лом ул. Доростол 135
Център Лъч ул. Тодор Александров 10
Възраждане Юг Люба Ивошевич ул. Воден 11
Център Любен Каравелов ул. Любен Каравелов 7
Център Любен Каравелов 1 ул. Любен Каравелов 9
Възраждане Любица ул. Доростол 71
Родина 1 Люлин ул. Сакар планина 3
Център Люлин ул. Войводова 6
Център Люлин 1 ул. Сливница 23
Дружба 1 Люляк ул. Луи Айер 6
Център Люляк ул. Алеко Константинов 10
Възраждане Мадара ул. Плиска 78
Възраждане Юг Мадарски конник ул. Мадарски конник 4
Изток Маестро Атанасов ул. Киев 5
Център Май бул. Цар Фердинанд 24
Център Майор Узунов ул. Майор Атанас Узунов 14
Изток Мак ул. Котовск 1
Център Максим Горки ул. Иван Вазов 20
Родина 1 Мала планина ул. Лозен планина 2
Родина 1 Малина ул. Крали Марко 4
Център Малина ул. Цар Асен 41
Център Малчика бул. Ген. Скобелев 13
Родина 1 Малък Богдан ул. Сърнена гора 5
Мальовица Мальовица ул. Мальовица 5
Изток Мануш войвода ул. Браила 2
Възраждане Юг Мара Манева ул. Плевен 1
Здравец Север 1 Марагидик ул. Никола Петков 4
Център Маргарита ул. Видин 9
Дружба 1 Маргаритка ул. Гео Милев 4
Изток Марек бул. Липник 112
Център Марек ул. Муткурова 6Б
Възраждане Марин Дринов ул. Марин Дринов 4
Здравец Марица ул. Петрохан 92
Център Машиностроител ул. Цар Самуил 10
Мальовица Машпроект ул. Троян 36
Мидия – Енос Машпроект бул. Мидия Енос 4
Център Мая ул. Епископ Босилков 14
Център Маяк ул. Княжеска 23
Център МВР ул. Николай Здравков 11
Център Медик ул. Драган Цанков 18
Дружба 2 Медик Интер ул. Мальовица 75
Център Мелник ул. Муткурова 40
Дружба 1 Менделеев ул. Ловеч 26
Мальовица Меркурий ул. Мальовица 3
Дружба 1 Мермер камък ул. Мермер камък 17
Възраждане Метеор ул. Доростол 32
Мидия – Енос Мидия-Енос 1 ул. Пловдив 12
Мидия – Енос Мидия-Енос 2 ул. Пловдив 14
Възраждане Мизия ул. Алеи Възраждане 38
Възраждане Милин камък ул. Доростол 6
Център Минзухар ул. Борисова 32
Дружба 1 МИР ул. Луи Айер 12
Център Мир ул. Любен Каравелов 8
Център МИС ул. Асен Златаров 12
Дружба 2 Младост ул. Мальовица 73
Център МНО ул. Видин 10
Възраждане Юг МНО 1 ул. Капитан Маринов 2
Възраждане Юг МНО 2 ул. Капитан Маринов 4
Възраждане Юг МНО 3 ул. Плевен 4
Център Момина сълза бул. Цар Освободител 4
Изток Москва ул. Прага 3
Център Москва бул. Придунавски 6А
Център Мрамор ул. Цар Калоян 12
Изток Мура ул. Нови Сад 2
Здравец Север 1 Мургаш ул. Родопи 3
Център Мургаш ул. Цариград 4
Мидия – Енос Мусала ул. Братя Миладинови 2
Изток Мусоргски ул. Киев 1
Център Надежда ул. Давид 17
Център Найден Киров ул. Епископ Босилков 9
Център Найден Киров 1 ул. Борисова 56
Център Напредък ул. Панайот Хитов 46
Родина 2 Наш дом ул. Димчо Дебелянов 3
Център Нева ул. Боримечка 12
Център Незабравка ул. Алеко Константинов 4
ЦЮР Некрасов ул. Борисова 97
Възраждане Неофит Рилски ул. Св. Св. Кирил и Методий 25
Изток Никола ул. Орлово гнездо 2
Център Никола Вапцаров ул. Оборище 33
Здравец Николаев ул. Петрохан 100
Възраждане Юг Никюп ул. Никюп 2
Възраждане Нисово ул. Доростол 114
Възраждане Ниш ул. Доростол 138
Ялта Ниш ул. Ниш 10
Изток Ния ул. Рига 2
Център Нов дом ул. Муткурова 17
Център Нов живот ул. Духовно възраждане 44
Изток Нягол ул. Рига 8
Дружба 2 Обзор ул. Мальовица 37
Център Оборище 1 ул. Оборище 31
Възраждане Огоста ул. Доростол 147
Родина 1 Огражден ул. Лисец планина 3
Цветница Ока ул. Плиска 114
Здравец Олимп бул. Липник 54
Център Омуртаг бул. Цар Фердинанд 2
Възраждане Опал ул. Неофит Рилски 50
Център Опера ул. Св. Горазд 1
Възраждане Орлово гнездо ул. Доростол 8
Възраждане Орфей ул. Плиска 3
Център Орфей ул. Муткурова 1А
Център Орхидея ул. Борисова 51
Дружба 2 Осми март ул. Мальовица 35
Възраждане Осъм ул. Алеи Възраждане 110
Център Осъществена мечта бул. Цар Фердинанд 14
Център Отец Паисий бул. Ген. Скобелев 22
Център Отец Паисий 2 ул. Отец Паисий 10
Възраждане Охрид ул. Доростол 156
Изток Падаревски ул. Киев 9
Родина 1 Панагюрище ул. Лозен планина 31
Център Панайот Хитов ул. Болярска 28
Хъшове Панайот Хитов 1 ул. Петър Берон 38
Хъшове Панайот Хитов 2 ул. Петър Берон 38
Хъшове Панайот Хитов 3 ул. Борисова 41
Център Паркстрой 1 ул. Оборище 15
Център Паркстрой 2 ул. Оборище 19
Родина 2 Пастрина ул. Петрохан 10
Изток Пеликан ул. Рига 18
Здравец Север 1 Пелистер ул. Родопи 5
Родина 2 Пеньо Пенев ул. Сакар планина 36
Възраждане Перла ул. Плиска 54
Възраждане Юг Перущица ул. Плевен 3
Център Петко Д. Петков ул. Петко Д. Петков 6
Център Петко Каравелов ул. Петко Каравелов 6
Център Петлешков ул. Васил Петлешков 24
Център Петлешков 1 ул. Васил Петлешков 3
Родина 2 Петрохан ул. Згориград 47
Изток Петър ул. Рига 26
Център Петър Берон ул. Петър Берон 13
Център Петър Берон 1 ул. Петър Берон 19
Център Петър Берон 2 ул. Петър Берон 21
Здравец Север 2 Петър Вичев ул. Инж. Бъркли 2
Здравец Север 1 Петър Караминчев бул. Липник 75
Цветница Петър Караминчев ул. Тулча 11
Център Петър Караминчев ул. Цариброд 8
Мидия – Енос Пирдоп ул. Антим І 7
Мидия – Енос Пирин бул. Мидия Енос 9
Център Пирин 1 бул. Цар Освободител 11
Център Пламък ул. Богдан войвода 8
Възраждане Плевен ул. Св. Св. Кирил и Методий 2
Възраждане Плиска ул. Плиска 2
Мидия – Енос Пловдив ул. Антим І 1
Център Победа ул. Борисова 44А
Център Полет ул. Панайот Хитов 50
Център Поп Андрей ул. Видин 35
Център Поп Богомил ул. Поп Богомил 4
Център Поп Харитон бул. Ген. Скобелев 48
Здравец Попович ул. Петрохан 102
Здравец Север 2 Постдам 2 ул. Никола Петков 1
Здравец Север 2 Потсдам 1 ул. Руй планина 2
Мальовица Пощенец ул. Левента 4
Център Пощенец ул. Рила 11
Изток Прага ул. Будапеща 2
Възраждане Преслав ул. Плиска 4
Възраждане Приста ул. Приста 1
Дружба 2 Приста ул. Кръстец 4
Център Приста ул. Симеон Велики 7
Център Прогрес ул. Ангел Кънчев 17
Център Проектант 1 бул. Цар Освободител 42А
Център Проектант 2 ул. Ангел Кънчев 38
Център Пролет ул. Петър Берон 9А
Възраждане Простор ул. Въча 2
Център Простор ул. Райко Даскалов 36
Възраждане Протон ул. Доростол 85
Здравец Север 2 Проф. Димитър Баларев ул. Руй планина 4
ЦЮР Пушкин ул. Борисова 75
Възраждане Първа пролет 1 ул. Плиска 5
Възраждане Първа пролет 2 ул. Доростол 12
Център Работник ул. Васил Петлешков 24
Център Радецки ул. Муткурова 24
Център Радост бул. Ген. Скобелев 60
Изток Райна княгиня ул. Яна войвода 1
Център Ракета ул. Пирот 20
Център Ракета 1 ул. Муткурова 6А
Изток Ралица ул. Измаил 3
Център Република ул. Ангел Кънчев 1
Дружба 3 Рила бул. Христо Ботев 52
Център Рила ул. Рила 17
Мальовица Рилски езера ул. Гоце Делчев 30
Здравец Север 1 Родина ул. Родопи 1
Цветница Родопа ул. Плиска 124
Здравец Север 1 Родопи ул. Люлин планина 1
Център Родопи ул. Майор Атанас Узунов 22
Център Родопи 2 бул. Цар Фердинанд 37
Родина 2 Рожен ул. Буная 18
Дружба 3 Романтика 1 ул. Григор Пърличев 3
Дружба 3 Романтика 2 ул. Григор Пърличев 5
Възраждане Ропотамо ул. Алеи Възраждане 50
Дружба 2 Ропотамо ул. Мальовица 33
Възраждане Росица ул. Доростол 81
Център Ростислав Блъсков 2 ул. Пирот 24
Възраждане Рубин ул. Доростол 26
Здравец Север 1 Руй планина ул. Родопи 4
Изток Румяна войвода ул. Райна княгиня 6
Здравец Север 1 Рупел ул. Рупел 2
Родина 2 Русалка ул. Буная 1
Център Русе ул. Ген. Гурко 4
Център Русенска комуна ул. Николаевска 85
Мальовица Русенски лом ул. Троян 34
Център Русия ул. Никола Обретенов 90
Център Руско Попхристов ул. Кирил Старцев 9
Център Руско Попхристов 2 ул. Кирил Старцев 4
Мидия – Енос Русчук ул. Гевгели 21
Родина 1 Сакар планина ул. Чипровци 25
Възраждане Сан Стефано ул. Сан Стефано 8
Дружба 2 Светлина ул. Кръстец 2
Център Светлина ул. Тодор Александров 7
Център Светлина 1 ул. Муткурова 22
Център Светъл дом ул. Белоградчик 3
ЦЮР Свищов ул. Жул Паскин 3
Център Сводоба бул. Цар Фердинанд 34
Център Север 1 ул. Богдан войвода 13
Център Север 2 ул. Богдан войвода 13А
Център Севлиево ул. Хан Крум 4
Център Седми конгрес бул. Цар Освободител 40
Център Сент Уан ул. Дондуков-Корсаков 14
Център Септемврийска слава ул. Асен Златаров 2
Център Сердика ул. Петко Д. Петков 10
Център Сила ул. Баба Тонка 15
Център Сила 1 ул. Черно море 2
Здравец Силистра ул. Петрохан 90
Център Синия Дунав ул. Борисова 38
Център Синчец ул. Асен Златаров 16
Изток Сирма войвода ул. Райна княгиня 2
Хъшове Скобелев ул. Борисова 29
Възраждане Скопие ул. Скопие 7
Родина 1 Скъта ул. Чипровци 1
Център Славей ул. Дондуков-Корсаков 5
Център Славейков ул. Пенчо Славейков 2
Изток Славия бул. Липник 110
Център Славия ул. Тодор Александров 15
Родина 2 Славянка ул. Димчо Дебелянов 56
Център Слънце бул. Цар Фердинанд 27
Център Слънчев дом ул. Дондуков-Корсаков 25
Изток Сметана ул. Киев 11
Дружба 2 СМСЕД ул. Мальовица 114
Дружба 2 Снежанка ул. Кръстец 6
Ялта Солун ул. Солун 23
Възраждане Сопот ул. Сан Стефано 6
Изток София ул. Рига 20
Център Спартак – А ул. Петър Берон 15
Център Спътник ул. Петър Берон 35А
Възраждане Средец ул. Плиска 56
Център Стара планина ул. Стара планина 2
Център Стефан Караджа бул. Цар Освободител 1
Център Стоян Заимов ул. Муткурова 70
Родина 1 Странджа планина ул. Голям Богдан 1
Родина 2 Странджата ул. Згориград 66
Изток Страхил войвода ул. Яна войвода 2
Възраждане Стрела ул. Доростол 30
Център Строител бул. Цар Фердинанд 36
Център Строител 1 ул. Ген. Гурко 1
Център Струма ул. Сент Уан 1
Възраждане Струмица ул. Алеи Възраждане 128
Родина 2 Стряма ул. Димчо Дебелянов 57
Център Съединение ул. Цар Асен 26
Родина 1 Сърнена гора ул. Чипровци 23
Дружба 1 Таня ул. Гео Милев 6
Възраждане Твърдина ул. Доростол 51
Здравец Терешкова ул. Петрохан 98
Родина 2 Тимок ул. Герлово 2
Център Тинка Джейн ул. Константин Димчев 4Б
Мальовица Тинтява ул. Тинтява 11
Център Тинтява ул. Ангел Кънчев 25
Родина 1 Тиса ул. Българка 2
Здравец Титов ул. Петрохан 104
Здравец Тича ул. Петрохан 88
Цветница Тобол ул. Алея Ела 6
Възраждане Юг Тодор Койнов ул. Капитан Маринов 1
Център Толбухин ул. Николаевска 109
Мидия – Енос Тополница бул. Мидия Енос 7
Мидия – Енос Тотлебен бул. Мидия Енос 8
Възраждане Тракия ул. Алеи Възраждане 38
Възраждане Тракция ул. Плиска 19
Център Трансжилфонд ул. Св. Георги 20
Възраждане Трансстрой ул. Воден 1
Цветница Трансстрой ул. Тулча 9
Възраждане Трепетлика ул. Сан Стефано 5
Център Трети март ул. Симеон Велики 6
Мальовица Троян ул. Гоце Делчев 26
Цветница Труд ул. Плиска 112
Център Тръбна мебел ул. Никола Обретенов 36
Възраждане Тулча ул. Студентска 61
Цветница Тулча ул. Тулча 7
Родина 2 Тунджа ул. Димчо Дебелянов 59
Център Тунджа ул. Духовно възраждане 6
Възраждане Ударник ул. Доростол 20
Възраждане Ударник 2 ул. Доростол 22
Дружба 1 Устово ул. Устово 2
Център Фазан ул. Николай Здравков 13
Изток Феникс ул. Рига 10
Център Финкооп ул. Атанас Буров 15
Център Фонтан ул. Цар Шишман 11
Родина 2 Фридрих Енгелс 1 ул. Чипровци 22
Родина 2 Фридрих Енгелс 2 ул. Чипровци 24
Родина 2 Фридрих Енгелс 3 ул. Чипровци 26
Родина 2 Фридрих Енгелс 4 ул. Чипровци 28
Център Хан Аспарух – А бул. Цар Освободител 46
Център Хан Крум ул. Хан Крум 11
Изток Хвойна ул. Измаил 11
Център Хемус ул. Гургулят 2
Център Хемус 1 ул. Александровска 88-94
Възраждане Химера ул. Доростол 112
Родина 3 Химремонт ул. Ибър 22
Мальовица Хоризонт ул. Матей Попов 3
Център Хризантема ул. Панайот Хитов 33-35
Център Хризантема 1 ул. Панайот Хитов 39
Център Христо Ботев пл. Св. Троица 2
Център Христо Ботев 1 ул. Църковна независимост 6
Център Христо Михайлов ул. Видин 41
Център Цар Освободител бул. Цар Освободител 13
Изток Цена ул. Гюргево 3
Възраждане Цибър ул. Алеи Възраждане 102
Възраждане Цитадела ул. Доростол 36
Център Чавдар ул. Коледница 7
Изток Чавдар войвода бул. Липник 80
Изток Чайка ул. Прага 1
Център Чайка бул. Цар Освободител 36
Изток Чайковски бул. Липник 76
Мидия – Енос Чая бул. Мидия Енос 5
Възраждане Червен ул. Плиска 55
Мальовица Червен ул. Тинтява 7
Център Червен ул. Поп Богомил 3
Изток Чинар ул. Рени 6
Родина 2 Чипровци ул. Чипровци 18
Възраждане Чучулига ул. Доростол 69
Възраждане Шабла ул. Тулча 8
Здравец Север 1 Шар планина ул. Никола Петков 2
Възраждане Шейново ул. Шейново 9
Център Шести май ул. Никола Обретенов 38
Център Шести септември 1 ул. Никола Обретенов 11
Център Шести септември 2 ул. Никола Обретенов 31
Възраждане Шипка ул. Неофит Рилски 2
Възраждане Шипченска епопея ул. Сан Стефано 2
Център Щастие 1 ул. Муткурова 55
Център Юндола ул. Хан Крум 3
Център Юта ул. Княжеска 13
Изток Явор бул. Липник 64
Център Явор ул. Зайчар 15
ЦЮР Яворов ул. Борисова 81
Дружба 2 Якоруда ул. Мальовица 79
Ялта Ялта ул. Велес 2
Ялта Яне Сандански ул. Яне Сандански 2
Възраждане Янтра ул. Плиска 25
Възраждане Янтра 1 ул. Студентска 45
Възраждане Янтра 2 ул. Митрополит Григорий 2А
Център Яребична ул. Николаевска 52
Изток Ясен ул. Измаил 1

 

Справка по квартал, блок и улица/булевард – Русе

Справка

квартал име на блок име на улица/булевард/
Дружба 2 Левента бул. България 118
Център Малчика бул. Ген. Скобелев 13
Център 106 бул. Ген. Скобелев 16
Център Отец Паисий бул. Ген. Скобелев 22
Център Българска роза бул. Ген. Скобелев 31
Център 115 бул. Ген. Скобелев 4
Център Поп Харитон бул. Ген. Скобелев 48
Център Бачо Киро бул. Ген. Скобелев 52
Център Радост бул. Ген. Скобелев 60
Изток Берое бул. Липник 108
Изток Славия бул. Липник 110
Изток Марек бул. Липник 112
Изток Етър бул. Липник 114
Здравец 71 бул. Липник 50
Здравец Ангел Гецов бул. Липник 52
Здравец Олимп бул. Липник 54
Здравец Ангел Главчев бул. Липник 62
Изток Явор бул. Липник 64
Изток Енергетик 1 бул. Липник 72
Изток Глинка бул. Липник 74
Здравец Север 1 Петър Караминчев бул. Липник 75
Изток Чайковски бул. Липник 76
Изток Чавдар войвода бул. Липник 80
Изток Индже войвода бул. Липник 82
Мидия – Енос Иван Димитров бул. Мидия Енос 1
Мидия – Енос Булаир бул. Мидия Енос 3
Мидия – Енос Бела бул. Мидия Енос 4
Мидия – Енос Ген. Иван Винаров бул. Мидия Енос 4
Мидия – Енос Дунавски строител бул. Мидия Енос 4
Мидия – Енос Машпроект бул. Мидия Енос 4
Мидия – Енос Чая бул. Мидия Енос 5
Мидия – Енос Тополница бул. Мидия Енос 7
Мидия – Енос Тотлебен бул. Мидия Енос 8
Мидия – Енос Пирин бул. Мидия Енос 9
Център Виена бул. Придунавски 50
Център 11 бул. Придунавски 6
Център Москва бул. Придунавски 6А
Център 12 бул. Славянски 14
Център Еделвайс 1 бул. Славянски 3
Център БРП бул. Славянски 8
ИПЗ 1 бул. Тутракан 48
ИПЗ 2 бул. Тутракан 48
Дружба 3 Лада бул. Христо Ботев 44
Дружба 3 Европа бул. Христо Ботев 48
Дружба 3 Рила бул. Христо Ботев 52
Дружба 3 Волан бул. Христо Ботев 56
Дружба 3 56 бул. Христо Ботев 60
Център Стефан Караджа бул. Цар Освободител 1
Център 15 бул. Цар Освободител 108
Център Кооперативен служител бул. Цар Освободител 109
Център Пирин 1 бул. Цар Освободител 11
Център Керамик бул. Цар Освободител 111А
ЦЮР Вела Пискова бул. Цар Освободител 118
Център Волов бул. Цар Освободител 123
Център Цар Освободител бул. Цар Освободител 13
ЦЮР 1 бул. Цар Освободител 130
Център Бенковски бул. Цар Освободител 135
Център Бузлуджа бул. Цар Освободител 137
ЦЮР 2 бул. Цар Освободител 140
Център Ален мак бул. Цар Освободител 15
Център Георги Кирков бул. Цар Освободител 152
Център Дом бул. Цар Освободител 28
Център Здравец бул. Цар Освободител 32
Център Чайка бул. Цар Освободител 36
Център Момина сълза бул. Цар Освободител 4
Център Седми конгрес бул. Цар Освободител 40
Център Проектант 1 бул. Цар Освободител 42А
Център Девети септември бул. Цар Освободител 44
Център Хан Аспарух – А бул. Цар Освободител 46
Център Дунавска комуна бул. Цар Освободител 74
Център Афродита бул. Цар Освободител 86
Център Осъществена мечта бул. Цар Фердинанд 14
Център Колю Фичето бул. Цар Фердинанд 17
Център Ведрина бул. Цар Фердинанд 19
Център Омуртаг бул. Цар Фердинанд 2
Център Китка бул. Цар Фердинанд 22
Център Май бул. Цар Фердинанд 24
Център Слънце бул. Цар Фердинанд 27
Център Сводоба бул. Цар Фердинанд 34
Център Строител бул. Цар Фердинанд 36
Център Родопи 2 бул. Цар Фердинанд 37
Център Здравен работник пл. Д-р Мустаков 5
Център Калоян пл. Дунав 2
Център Бозвели пл. Оборище 4
Център Христо Ботев пл. Св. Троица 2
ИПЗ 5 ТЕЦ – Изток 14
ИПЗ 6 ТЕЦ – Изток 16
ИПЗ 7 ТЕЦ – Изток 18
ИПЗ Димитър Дончев ТЕЦ – Изток 2
Център Корабостроител 1 ул. 19 февруари 14
Център Единство – А ул. 19 февруари 18
Център 19 февруари 1 ул. 19 февруари 21
Център Аксаков 2 ул. Аксаков 3
Възраждане Цибър ул. Алеи Възраждане 102
Възраждане Осъм ул. Алеи Възраждане 110
Възраждане Струмица ул. Алеи Възраждане 128
Възраждане Възраждане 3 ул. Алеи Възраждане 14
Възраждане Вит ул. Алеи Възраждане 142
Възраждане Възраждане 4 ул. Алеи Възраждане 16
Възраждане Възраждане 5 ул. Алеи Възраждане 36
Възраждане Мизия ул. Алеи Възраждане 38
Възраждане Тракия ул. Алеи Възраждане 38
Възраждане Здравец ул. Алеи Възраждане 38А
Възраждане Възраждане 1 ул. Алеи Възраждане 4
Възраждане Бистрица ул. Алеи Възраждане 40
Възраждане Ропотамо ул. Алеи Възраждане 50
Възраждане Възраждане 2 ул. Алеи Възраждане 8
„>Възражданk Искър ул. Алеи Възраждане 92
Център Люляк ул. Алеко Константинов 10
Център Александър Хаджипетров ул. Алеко Константинов 12
Център Незабравка ул. Алеко Константинов 4
Център Алеко Константинов ул. Алеко Константинов 6
Център 7 ул. Александровска 70
Център Хемус 1 ул. Александровска 88-94
Център Девети септември 1 ул. Александровска 97
Дружба 3 51 ул. Александър Хаджирусет 10
Дружба 3 44 ул. Александър Хаджирусет 2
Дружба 3 42 ул. Александър Хаджирусет 3
Дружба 3 50 ул. Александър Хаджирусет 5
Дружба 3 49 ул. Александър Хаджирусет 6
Захарна фабрика Липа ул. Алея Акация 5
Захарна фабрика 1 ул. Алея Ален мак 1
Захарна фабрика 3 ул. Алея Ален мак 3
Захарна фабрика 5 ул. Алея Ален мак 5
Захарна фабрика 7 ул. Алея Ален мак 7
Захарна фабрика 9 ул. Алея Ален мак 9
Здравец 56 ул. Алея Горски Теменуги 4
Здравец 57 ул. Алея Горски Теменуги 6
Здравец 55 ул. Алея Горски Теменуги 8
Захарна фабрика 6 ул. Алея Детелина 38
Захарна фабрика 11 ул. Алея Детелина 42
Здравец 5 ул. Алея Еделвайс 1
Здравец 8 ул. Алея Еделвайс 2
Здравец 7 ул. Алея Еделвайс 4
Здравец 6 ул. Алея Еделвайс 6
Здравец 10 ул. Алея Еделвайс 8
Цветница Ангара ул. Алея Ела 3
Цветница Енисей ул. Алея Ела 4
Цветница Витим ул. Алея Ела 5
Цветница Тобол ул. Алея Ела 6
Цветница Алтай ул. Алея Ела 7
Цветница Лена ул. Алея Ела 8
Цветница ул. Алея Иглика 100
Здравец 58 ул. Алея Синчец 2
Здравец 54 ул. Алея Синчец 4
Цветница 26 ул. Алея Топола 1
Цветница 29 ул. Алея Топола 2
Цветница 25 ул. Алея Топола 3
Цветница 28 ул. Алея Топола 4
Цветница Божур – ЖП ул. Алея Топола 6
Център Република ул. Ангел Кънчев 1
Център Александър Попов ул. Ангел Кънчев 16-22
Център Прогрес ул. Ангел Кънчев 17
Център Тинтява ул. Ангел Кънчев 25
Център Антон Иванов 1 ул. Ангел Кънчев 27
Център Добруджа ул. Ангел Кънчев 37
Център Проектант 2 ул. Ангел Кънчев 38
Мидия – Енос Пловдив ул. Антим І 1
Мидия – Енос Антим І ул. Антим І 5
Мидия – Енос Пирдоп ул. Антим І 7
Център Васил Левски ул. Асен Златаров 1
Център МИС ул. Асен Златаров 12
Център Синчец ул. Асен Златаров 16
Център Септемврийска слава ул. Асен Златаров 2
Център Асен Златаров ул. Асен Златаров 33
Център Дунавска перла ул. Асен Златаров 6
Център Енциан ул. Атанас Буров 10
Център Финкооп ул. Атанас Буров 15
Център Александър Атанасов ул. Атанас Буров 2А
Център Александър Атанасов 1 ул. Атанас Буров 6
Център Васил Левски 2 ул. Атон 1
Център Атон ул. Атон 6
Център Лазурен бряг ул. Баба Тонка 13
Център Сила ул. Баба Тонка 15
Здравец 27 ул. Байкал 1
Здравец 24 ул. Байкал 13
Здравец 23 ул. Байкал 15
Здравец 22 ул. Байкал 17
Здравец 42 ул. Байкал 5
Здравец 3 ул. Бели брези 1
Здравец 20 ул. Бели брези 12
Здравец 18Б ул. Бели брези 14
Здравец 14 ул. Бели брези 2
Здравец 63 ул. Бели брези 3
Здравец 13 ул. Бели брези 4
Здравец 65 ул. Бели брези 5
Здравец 17 ул. Бели брези 6
Здравец 16 ул. Бели брези 8
Здравец 72 ул. Бели хризантеми 1
Здравец 73 ул. Бели хризантеми 3
Здравец 74 ул. Бели хризантеми 5
Здравец 75 ул. Бели хризантеми 7
Център Светъл дом ул. Белоградчик 3
Ялта Бистрица ул. Бистрица 4
Цветница Божур ул. Битоля 11
Цветница Липа ул. Битоля 13
Цветница 6 ул. Битоля 2
Цветница 8 ул. Битоля 4
Цветница 10 ул. Битоля 6
Цветница Божур 2 ул. Битоля 7
Цветница 12 ул. Битоля 8
Цветница Божур 1 ул. Битоля 9
Център Север 1 ул. Богдан войвода 13
Център Север 2 ул. Богдан войвода 13А
Център Каблешков ул. Богдан войвода 15
Център Богдан войвода ул. Богдан войвода 23
Център Пламък ул. Богдан войвода 8
Център Камчия ул. Болярска 12
Център Панайот Хитов ул. Болярска 28
Център Бодрост 1 ул. Болярска 4
Център Нева ул. Боримечка 12
Възраждане Борислав ул. Борислав 9
ЦЮР Достоевски ул. Борисова 107
Център Ленин ІІ ул. Борисова 111
Център Ленин ІІ-2 ул. Борисова 113
Център Георги Димитров 1 ул. Борисова 120
Център Ленин ІІ-1 ул. Борисова 121
Център Космос 1 ул. Борисова 122
Център ЛВЗ ул. Борисова 124
Център Балкан ул. Борисова 15
Център 14 ул. Борисова 16
Център Енергоснабдяване ул. Борисова 27
Хъшове Скобелев ул. Борисова 29
Център Минзухар ул. Борисова 32
Център Синия Дунав ул. Борисова 38
Център Букет ул. Борисова 40
Хъшове Панайот Хитов 3 ул. Борисова 41
Център Победа ул. Борисова 44А
Център Георги Димитров ул. Борисова 49
Център Орхидея ул. Борисова 51
Център Водно стопанство ул. Борисова 54
Център Найден Киров 1 ул. Борисова 56
Център 13 ул. Борисова 6
ЦЮР Пушкин ул. Борисова 75
Център Борис І – А ул. Борисова 78
ЦЮР Яворов ул. Борисова 81
ЦЮР Лермонтов ул. Борисова 87
Център Вяра ІІ ул. Борисова 88
Център Вяра І ул. Борисова 90
ЦЮР Дебелянов ул. Борисова 91
Център Васил Левски 1 ул. Борисова 94
Център Антон Иванов ул. Борисова 96
ЦЮР Некрасов ул. Борисова 97
ЦЮР Йовков ул. Борисова 99
Център Боянци ул. Боянци 3
Изток Мануш войвода ул. Браила 2
Изток Енергетик 2 ул. Братислава 2
Мидия – Енос Мусала ул. Братя Миладинови 2
Мидия – Енос Карлово ул. Братя Миладинови 4
Мидия – Енос Калофер ул. Братя Миладинови 6
Изток Будапеща ул. Будапеща 1
Изток Прага ул. Будапеща 2
Родина 2 Русалка ул. Буная 1
Родина 2 Буная 2 ул. Буная 16
Родина 2 Рожен ул. Буная 18
Родина 1 Тиса ул. Българка 2
Център Априлов ул. Васил Априлов 6
Център Петлешков ул. Васил Петлешков 24
Център Работник ул. Васил Петлешков 24
Център Петлешков 1 ул. Васил Петлешков 3
Ялта Ялта ул. Велес 2
Ялта Велес ул. Велес 6
Център Лилия ул. Велико Търново 1
Център Възход ул. Велико Търново 4
Център Електрострой ул. Велико Търново 5А
Център Зорница ул. Велико Търново 6
Център МНО ул. Видин 10
Център Поп Андрей ул. Видин 35
Център Христо Михайлов ул. Видин 41
Център Ахил ул. Видин 48
Център Вела Пеева ул. Видин 51
Център Лиляна Димитрова ул. Видин 55
Център Албатрос ул. Видин 8А
Център Маргарита ул. Видин 9
Родина 2 Балатон ул. Вискяр планина 1
Дружба 1 22 ул. Вихрен 5
Възраждане Трансстрой ул. Воден 1
Възраждане Юг Люба Ивошевич ул. Воден 11
Възраждане Юг Ана Вентура ул. Воден 14
Център Девети септември ул. Войводова 1
Център Зеленика ул. Войводова 27
Център Люлин ул. Войводова 6
Възраждане Простор ул. Въча 2
Чародейка Г Юг 103 ул. Ганчо Карамаждраков 2
Чародейка Г Юг 111 ул. Ганчо Карамаждраков 3
Чародейка Г Юг 106 ул. Ганчо Карамаждраков 4
Чародейка Г Юг 107 ул. Ганчо Карамаждраков 6
Мидия – Енос Русчук ул. Гевгели 21
Център Строител 1 ул. Ген. Гурко 1
Център Русе ул. Ген. Гурко 4
Център Бреза ул. Ген. Паренсов 3
Дружба 1 Васил Коларов ул. Гео Милев 2
Дружба 1 Маргаритка ул. Гео Милев 4
Дружба 1 Таня ул. Гео Милев 6
Център Дъб ул. Георги Бенковски 2
Център Ивайло-Свобода-А ул. Георги С. Раковски 19
Родина 2 Тимок ул. Герлово 2
Център Дунав ул. Гладстон 9
Родина 1 Странджа планина ул. Голям Богдан 1
Дружба 2 Заря ул. Гоце Делчев 10
Дружба 2 1 ул. Гоце Делчев 14
Дружба 2 2 ул. Гоце Делчев 16
Дружба 2 3 ул. Гоце Делчев 18
Дружба 2 4 ул. Гоце Делчев 20
Дружба 2 5 ул. Гоце Делчев 22
Мальовица Троян ул. Гоце Делчев 26
Мальовица Крим ул. Гоце Делчев 28
Мальовица „>ул. Гоце Делчев 30
Дружба 3 1 ул. Григор Пърличев 1
Дружба 3 Романтика 1 ул. Григор Пърличев 3
Дружба 3 Романтика 2 ул. Григор Пърличев 5
Център Хемус ул. Гургулят 2
Изток Гергана ул. Гюргево 1
Изток Албена ул. Гюргево 2
Изток Цена ул. Гюргево 3
Център Вентура ул. Давид 11
Център Аглика ул. Давид 15
Център Голиат ул. Давид 16
Център Надежда ул. Давид 17
Център Борис І – Б ул. Давид 19
ЦЮР 4 ул. Давид 31
Дружба 3 6 ул. Даме Груев 1
Дружба 3 Габриела ул. Даме Груев 10
Дружба 3 4 ул. Даме Груев 2
Дружба 3 10 ул. Даме Груев 3
Дружба 3 33 ул. Даме Груев 4
Дружба 3 20 ул. Даме Груев 5
Дружба 3 31 ул. Даме Груев 6
Център Латински ул. Димитър Атанасов 2
Родина 2 Вискяр планина ул. Димчо Дебелянов 2
Родина 2 Наш дом ул. Димчо Дебелянов 3
Родина 2 Българка ул. Димчо Дебелянов 4
Родина 2 Славянка ул. Димчо Дебелянов 56
Родина 2 Стряма ул. Димчо Дебелянов 57
Родина 2 Тунджа ул. Димчо Дебелянов 59
Родина 2 Ерма ул. Димчо Дебелянов 61
Родина 2 Автоимпекс 1 ул. Димчо Дебелянов 62
Родина 2 Георги Георгиев ул. Димчо Дебелянов 64
Родина 2 Иван Дечев ул. Димчо Дебелянов 71
Родина 2 Космос ул. Димчо Дебелянов 73
Родина 2 Автоимпекс ул. Димчо Дебелянов 74
Дружба 3 54 ул. Добри Войников 5
Център Винпром 1 ул. Дондуков-Корсаков 12
Център Сент Уан ул. Дондуков-Корсаков 14
Център Владимир Заимов ул. Дондуков-Корсаков 21
Център Слънчев дом ул. Дондуков-Корсаков 25
Център Винпром 2 ул. Дондуков-Корсаков 40
Център Космос ул. Дондуков-Корсаков 43А
Център Славей ул. Дондуков-Корсаков 5
Център 114-1 ул. Дондуков-Корсаков 9
Възраждане Васил Коларов ул. Доростол 1
Възраждане Ахелой 2 ул. Доростол 100
Възраждане Истър ул. Доростол 110
Възраждане Химера ул. Доростол 112
Възраждане Нисово ул. Доростол 114
Възраждане Първа пролет 2 ул. Доростол 12
Възраждане Лом ул. Доростол 135
Възраждане Ниш ул. Доростол 138
Възраждане Огоста ул. Доростол 147
Възраждане Битоля ул. Доростол 148
Възраждане Охрид ул. Доростол 156
Възраждане Ударник ул. Доростол 20
Възраждане Ударник 2 ул. Доростол 22
Възраждане Рубин ул. Доростол 26
Възраждане Комета ул. Доростол 28
Възраждане Гладиола ул. Доростол 3
Възраждане Стрела ул. Доростол 30
Възраждане Кристал ул. Доростол 31
Възраждане Метеор ул. Доростол 32
Възраждане Цитадела ул. Доростол 36
Възраждане Гривица ул. Доростол 45
Възраждане Доростол ул. Доростол 5
Възраждане Твърдина ул. Доростол 51
Възраждане Милин камък ул. Доростол 6
Възраждане Чучулига ул. Доростол 69
Възраждане Любица ул. Доростол 71
Възраждане Орлово гнездо ул. Доростол 8
Възраждане Росица ул. Доростол 81
Възраждане Електрон 2 ул. Доростол 83
Възраждане Протон ул. Доростол 85
Център Витоша 1 ул. Драган Цанков 13
Център Медик ул. Драган Цанков 18
Център Еделвайс ул. Драган Цанков 20
Център Драгоман 1 ул. Драгоман 6
Център Възраждане ул. Духовно възраждане 19Б
Център Нов живот ул. Духовно възраждане 44
Център Тунджа ул. Духовно възраждане 6
Здравец Север 2 Иван Кръстев 1 ул. Едуард Винтер 13
Здравец Север 2 Лайпциг ул. Едуард Винтер 2
Здравец Север 2 Иван Кръстев 2 ул. Едуард Винтер 6
Център България – А ул. Епископ Босилков 12
Център Мая ул. Епископ Босилков 14
Център Найден Киров ул. Епископ Босилков 9
ЦЮР Свищов ул. Жул Паскин 3
Център Явор ул. Зайчар 15
Център Есперанто ул. Зайчар 2
Здравец 19 ул. Захари Стоянов 11
Здравец 36 ул. Захари Стоянов 14
Здравец 79 ул. Захари Стоянов 21
Здравец 35 ул. Захари Стоянов 22
Здравец 80 ул. Захари Стоянов 23
Здравец 81 ул. Захари Стоянов 25
Здравец 12 ул. Захари Стоянов 3
Здравец 25 ул. Захари Стоянов 32
Здравец 86 ул. Захари Стоянов 36
Здравец 39 ул. Захари Стоянов 4
Здравец 141 ул. Захари Стоянов 5
Здравец 38 ул. Захари Стоянов 8
Здравец 18 ул. Захари Стоянов 9
Родина 2 Петрохан ул. Згориград 47
Родина 2 Странджата ул. Згориград 66
Родина 2 Боримечка ул. Згориград 68
Родина 2 Крали Марко ул. Згориград 70
Мидия – Енос Йордан Лютибродски ул. Златарица 7
Чародейка Г Север 402 ул. Зорница 5
Родина 3 Химремонт ул. Ибър 22
Родина 3 8 ул. Ибър 34
Център Максим Горки ул. Иван Вазов 20
Център Баба Тонка ул. Иван Вазов 24
Чародейка Г Север 302 ул. Изгрев 2
Изток Ясен ул. Измаил 1
Изток Хвойна ул. Измаил 11
Изток Ралица ул. Измаил 3
Изток Латинка ул. Измаил 5
Изток Дилянка ул. Измаил 7
Изток Иглика ул. Измаил 9
Дружба 1 Изола планина ул. Изола планина 11
Дружба 1 Ловеч ул. Изола планина 13
Дружба 1 4 ул. Изола планина 20
Дружба 1 6 ул. Изола планина 22
Дружба 1 5 ул. Изола планина 26
Дружба 1 ул. Изола планина 28
Дружба 3 7 ул. Илинден 1
Дружба 3 5 ул. Илинден 2
Дружба 3 8 ул. Илинден 3
Дружба 3 Детелина ул. Илинден 9
Здравец Север 2 Петър Вичев ул. Инж. Бъркли 2
Дружба 3 52 ул. Йоаким Груев 3
Дружба 3 53 ул. Йоаким Груев 4
Дружба 2 Арда ул. Йосиф Дайнелов 87
Дружба 1 21 ул. Казанлък 11
Възраждане Юг Тодор Койнов ул. Капитан Маринов 1
Възраждане Юг МНО 1 ул. Капитан Маринов 2
Възраждане Юг МНО 2 ул. Капитан Маринов 4
Дружба 3 16 ул. Капитан Петко войвода 2
Дружба 3 17 ул. Капитан Петко войвода 4
Изток Мусоргски ул. Киев 1
Изток Сметана ул. Киев 11
Изток Добри Чинтулов ул. Киев 3
Изток Маестро Атанасов ул. Киев 5
Изток Добри Христов ул. Киев 7
Изток Падаревски ул. Киев 9
Център Руско Попхристов 2 ул. Кирил Старцев 4
Център Руско Попхристов ул. Кирил Старцев 9
Център Дунав 1 ул. Княжеска 1
Център България – Б ул. Княжеска 11
Център Юта ул. Княжеска 13
Център Димитър Благоев ул. Княжеска 15
Център Космонавт – А ул. Княжеска 20
Център Космонавт – Б ул. Княжеска 22
Център Маяк ул. Княжеска 23
Център Димитър Благоев 1 ул. Княжеска 26
Родина 1 Козница ул. Козница планина 23
Център Чавдар ул. Коледница 7
Център Есперанто 2 ул. Коледница 9
Център Тинка Джейн ул. Константин Димчев 4Б
Център Волга ул. Константин Иречек 11
Център Зора ул. Константин Иречек 17
Център Иван Димитров ул. Константин Иречек 18
Център Лоза ул. Константин Иречек 7
Център Винпром ул. Константин Иречек 9
Изток Мак ул. Котовск 1
Изток Детелина ул. Котовск 3
Изток Лазар ул. Котовск 9
Родина 1 Малина ул. Крали Марко 4
Център Кресна ул. Кресна 2
Център 19 февруари ул. Криволак 1
Дружба 2 Боровец ул. Кръстец 10
Дружба 2 Жити ул. Кръстец 12
Дружба 2 Светлина ул. Кръстец 2
Дружба 2 Приста ул. Кръстец 4
Дружба 2 Снежанка ул. Кръстец 6
Дружба 2 Кръстец ул. Кръстец 63
Дружба 2 Емона ул. Кръстец 8
Мальовица Железничар ул. Левента 4
Мальовица Пощенец ул. Левента 4
Мальовица Елена ул. Левента 6
Родина 1 Беласица ул. Лисец планина 1
Родина 1 Огражден ул. Лисец планина 3
Дружба 1 Вароша ул. Ловеч 17
Дружба 1 Менделеев ул. Ловеч 26
Родина 1 Драва ул. Лозен планина 1
Родина 1 Баба Тонка ул. Лозен планина 17
Родина 1 Мала планина ул. Лозен планина 2
Родина 1 Панагюрище ул. Лозен планина 31
Родина 1 Копривщица ул. Лозен планина 48
Дружба 1 Енерго ул. Луи Айер 10
Дружба 1 МИР ул. Луи Айер 12
Дружба 1 Детелина ул. Луи Айер 5
Дружба 1 Люляк ул. Луи Айер 6
Дружба 1 Гоце Делчев ул. Луи Айер 8
Дружба 1 ДДФ ул. Луи Айер 9
Център Любен Каравелов ул. Любен Каравелов 7
Център Мир ул. Любен Каравелов 8
Център Любен Каравелов 1 ул. Любен Каравелов 9
Център Корабостроител ул. Любомир Пипков 4
Център Лебед ул. Люлебургаз 3
Здравец Север 1 Родопи ул. Люлин планина 1
Център Левента 1 ул. Люляк 15
Център Гоце Делчев ул. Люляк 31
Възраждане Юг Вела Пискова ул. Мадарски конник 2
Възраждане Юг Мадарски конник ул. Мадарски конник 4
Център Майор Узунов ул. Майор Атанас Узунов 14
Център Родопи ул. Майор Атанас Узунов 22
Център Ивац ул. Майор Атанас Узунов 4
Център Левента 4 ул. Майор Атанас Узунов 8
Веждата Дунав ул. Македония 25
Родина 2 Елба ул. Мала планина 14
Дружба 2 Иван Ласонин ул. Мальовица 110
Дружба 2 Бръшлян ул. Мальовица 112
Дружба 2 СМСЕД ул. Мальовица 114
Мальовица Бор ул. Мальовица 23
Мальовица Меркурий ул. Мальовица 3
Дружба 2 Александър Атанасов ул. Мальовица 31
Дружба 2 Ропотамо ул. Мальовица 33
Дружба 2 Осми март ул. Мальовица 35
Дружба 2 Обзор ул. Мальовица 37
Мальовица Мальовица ул. Мальовица 5
Мальовица Импулс ул. Мальовица 7
Дружба 2 Младост ул. Мальовица 73
Дружба 2 Медик Интер ул. Мальовица 75
Дружба 2 Локомотив ул. Мальовица 77
Дружба 2 2 Якоруда ул. Мальовица 79
Дружба 2 Зора ул. Мальовица 81
Възраждане Марин Дринов ул. Марин Дринов 4
Център Аксаков ул. Мария Луиза 1
Център Ген. Гурко ул. Мария Луиза 19
Център Левента 3 ул. Мария Луиза 45
Мальовица Еделвайс ул. Матей Попов 10
Мальовица Хоризонт ул. Матей Попов 3
Мальовица Агрострой ул. Матей Попов 4
Мальовица Изгрев ул. Матей Попов 6
Мальовица Александър Атанасов ул. Матей Попов 8
Дружба 1 Мермер камък ул. Мермер камък 17
Родина 3 2 ул. Милкова ливада 12
Родина 3 3 ул. Милкова ливада 16
Родина 3 1 ул. Милкова ливада 2
Възраждане Янтра 2 ул. Митрополит Григорий 2А
Чародейка Г Юг 114 ул. Михаил Хаджикостов 1
Чародейка Г Юг 115 ул. Михаил Хаджикостов 2
Чародейка Г Юг 113 ул. Михаил Хаджикостов 3
Чародейка Г Юг 116 ул. Михаил Хаджикостов 4
Чародейка Г Юг 112 ул. Михаил Хаджикостов 5
Чародейка Г Юг 117 ул. Михаил Хаджикостов 6
Чародейка Г Юг 102 ул. Михаил Хаджикостов 7
Чародейка Г Юг 118 ул. Михаил Хаджикостов 8
Чародейка Г Юг 105 ул. Михаил Хаджикостов 9
Здравец 29 ул. Момина сълза 1
Здравец 28 ул. Момина сълза 2
Здравец 30 ул. Момина сълза 3
Здравец 34 ул. Момина сълза 4
Здравец 41 ул. Момина сълза 5
Здравец 31 ул. Момина сълза 6
Здравец 40 ул. Момина сълза 7
Център Добруджа 1 ул. Мостова 2
Център Академик ул. Мостова 4
ЦЮР 3 ул. Муткурова 111
Център Боровец – Б ул. Муткурова 12
ЦЮР Димитър Полянов ул. Муткурова 125
Център Нов дом ул. Муткурова 17
Център Орфей ул. Муткурова 1А
Център Ленин ул. Муткурова 21
Център Светлина 1 ул. Муткурова 22
Център Радецки ул. Муткурова 24
Център Балтика ул. Муткурова 25
Център Локомотив ул. Муткурова 28
Център Изгрев 1 ул. Муткурова 3
Център Едисон ул. Муткурова 30
Център Мелник ул. Муткурова 40
Център Щастие 1 ул. Муткурова 55
Център Ракета 1 ул. Муткурова 6А
Център Марек ул. Муткурова 6Б
Център Стоян Заимов ул. Муткурова 70
ЦЮР 5 ул. Муткурова 84
Център Вяра ІІ-2 ул. Неофит Бозвели 22
Възраждане Шипка ул. Неофит Рилски 2
Възраждане Опал ул. Неофит Рилски 50
Дружба 3 3 ул. Никола Вапцаров 1
Дружба 3 23 ул. Никола Вапцаров 11
Дружба 3 25 ул. Никола Вапцаров 12
Дружба 3 19 ул. Никола Вапцаров 13
Дружба 3 24 ул. Никола Вапцаров 14
Дружба 3 18 ул. Никола Вапцаров 15
Дружба 3 15 ул. Никола Вапцаров 16
Дружба 3 13 ул. Никола Вапцаров 17
Дружба 3 14 ул. Никола Вапцаров 18
Дружба 3 12 ул. Никола Вапцаров 19
Дружба 3 35 ул. Никола Вапцаров 1А
Дружба 3 34 ул. Никола Вапцаров 1Б
Дружба 3 2 ул. Никола Вапцаров 2
Дружба 3 11 ул. Никола Вапцаров 21
Дружба 3 9 ул. Никола Вапцаров 22
Дружба 3 32 ул. Никола Вапцаров 3
Дружба 3 29 ул. Никола Вапцаров 4
Дружба 3 30 ул. Никола Вапцаров 5
Дружба 3 28 ул. Никола Вапцаров 6
Дружба 3 21 ул. Никола Вапцаров 7
Дружба 3 27 ул. Никола Вапцаров 8
Дружба 3 22 ул. Никола Вапцаров 9
Център Шести септември 1 ул. Никола Обретенов 11
Център Вяра ул. Никола Обретенов 14
Център Шести септември 2 ул. Никола Обретенов 31
Център 202 ул. Никола Обретенов 33
Център Тръбна мебел ул. Никола Обретенов 36
Център Шести май ул. Никола Обретенов 38
Център Кракра ул. Никола Обретенов 73
Център Ленин ІІІ-3 ул. Никола Обретенов 82
Център Ленин ІІІ-2 ул. Никола Обретенов 84
Център Ленин ІІІ-1 ул. Никола Обретенов 86
Център Русия ул. Никола Обретенов 90
Здравец Север 2 Постдам 2 ул. Никола Петков 1
Здравец Север 1 Шар планина ул. Никола Петков 2
Здравец Север 1 Марагидик ул. Никола Петков 4
Здравец Север 1 Димитър Дончев ул. Никола Петков 6
Чародейка Г Юг 109 ул. Никола Табаков 1
Чародейка Г Юг 104 ул. Никола Табаков 2
Чародейка Г Юг 108 ул. Никола Табаков 3
Център Житен клас ул. Николаевска 101
Център Дом 1 ул. Николаевска 107
Център Толбухин ул. Николаевска 109
Център Яребична ул. Николаевска 52
Мидия – Енос Йордан Маринов ул. Николаевска 80
Център Русенска комуна ул. Николаевска 85
Център Бодрост ул. Николай Здравков 10
Център МВР ул. Николай Здравков 11
Център Фазан ул. Николай Здравков 13
Център Витоша 2 ул. Николай Здравков 18
Център Боряна ул. Николай Здравков 24
Възраждане Юг Никюп ул. Никюп 2
Ялта Ниш ул. Ниш 10
Изток Мура ул. Нови Сад 2
Изток Ивайло ул. Нови Сад 4
Център Зоя ул. Оборище 11
Център Паркстрой 1 ул. Оборище 15
Център Паркстрой 2 ул. Оборище 19
Център Елит ул. Оборище 23
Център Валентина ул. Оборище 3
Център Оборище 1 ул. Оборище 31
Център Никола Вапцаров ул. Оборище 33
Център Вихрен ул. Оборище 9
Здравец 70 ул. Околчица 1
Здравец 83 ул. Околчица 11
Здравец 84 ул. Околчица 13
Здравец 85 ул. Околчица 5
Здравец 82 ул. Околчица 7
Център Крим ул. Олимпи Панов 6
Чародейка Г Север 308 ул. Опълченска 10
Чародейка Г Север 307 ул. Опълченска 12
Чародейка Г Север 304 ул. Опълченска 16
Чародейка Г Север 303 ул. Опълченска 18
Чародейка Г Север 313 ул. Опълченска 2
Чародейка Г Север 311 ул. Опълченска 4
Чародейка Г Север 310 ул. Опълченска 6
Чародейка Г Север 309 ул. Опълченска 8
Изток Калина ул. Орлово гнездо 1
Изток Никола ул. Орлово гнездо 2
Изток Лебед ул. Орлово гнездо 3
Изток Калман ул. Орфей 1
Център Отец Паисий 2 ул. Отец Паисий 10
Център Захари Стоянов ул. Пазарна 1
Център Витоша ул. Панайот Волов 24
Център Хризантема ул. Панайот Хитов 33-35
Център Дунарит ул. Панайот Хитов 34
Център Хризантема 1 ул. Панайот Хитов 39
Център Кокиче ул. Панайот Хитов 41
Център Напредък ул. Панайот Хитов 46
Център Електрон ул. Панайот Хитов 50
Център Полет ул. Панайот Хитов 50
Център Славейков ул. Пенчо Славейков 2
Център Арда ул. Пенчо Славейков 7
Център Сердика ул. Петко Д. Петков 10
Център ДМЗ Георги Димитров ул. Петко Д. Петков 13
Център Боровец – А ул. Петко Д. Петков 21
Център Ангел Кънчев ул. Петко Д. Петков 4
Център Петко Д. Петков ул. Петко Д. Петков 6
Център Втора петилетка ул. Петко Д. Петков 9
Център Капка ул. Петко Каравелов 3
Център Петко Каравелов ул. Петко Каравелов 6
Център Венера ул. Петко Каравелов 7
Родина 2 Пастрина ул. Петрохан 10
Здравец Николаев ул. Петрохан 100
Здравец Попович ул. Петрохан 102
Здравец Титов ул. Петрохан 104
Здравец 87 ул. Петрохан 65
Здравец 78 ул. Петрохан 73
Здравец Тича ул. Петрохан 88
Здравец Силистра ул. Петрохан 90
Здравец Марица ул. Петрохан 92
Здравец Комаров ул. Петрохан 94
Здравец Биковски ул. Петрохан 96
Здравец Терешкова ул. Петрохан 98
Център Петър Берон ул. Петър Берон 13
Център Спартак – А ул. Петър Берон 15
Център Петър Берон 1 ул. Петър Берон 19
Център Петър Берон 2 ул. Петър Берон 21
Център Иван Вазов ул. Петър Берон 24
Център Алеко 2 ул. Петър Берон 27
Хъшове Зора 2 ул. Петър Берон 34
Център Спътник ул. Петър Берон 35А
Хъшове Панайот Хитов 1 ул. Петър Берон 38
Хъшове Панайот Хитов 2 ул. Петър Берон 38
Център Димитровец ул. Петър Берон 39
Център Пролет ул. Петър Берон 9А
Център Ракета ул. Пирот 20
Център Ростислав Блъсков 2 ул. Пирот 24
Център БРП 1 ул. Пирот 27
Възраждане Юг Мара Манева ул. Плевен 1
Възраждане Юг Куманово ул. Плевен 2
Възраждане Юг Перущица ул. Плевен 3
Възраждане Юг МНО 3 ул. Плевен 4
Цветница 2 ул. Плиска 100
Цветница 3 ул. Плиска 102
Цветница 4 ул. Плиска 104
Цветница 5 ул. Плиска 106
Цветница Лале ул. Плиска 108
Цветница Труд ул. Плиска 112
Цветница Ока ул. Плиска 114
Цветница Леон Таджер 1 ул. Плиска 116
Цветница 118 ул. Плиска 118
Цветница 120 ул. Плиска 120
Цветница Левски ул. Плиска 122
Цветница Родопа ул. Плиска 124
Възраждане Искра ул. Плиска 17
Възраждане Тракция ул. Плиска 19
Възраждане Плиска ул. Плиска 2
Възраждане Янтра ул. Плиска 25
Възраждане Орфей ул. Плиска 3
Възраждане Академик 2 ул. Плиска 36
Възраждане Преслав ул. Плиска 4
Възраждане Вида ул. Плиска 43
Възраждане Първа пролет 1 ул. Плиска 5
Възраждане Перла ул. Плиска 54
Възраждане Червен ул. Плиска 55
Възраждане Средец ул. Плиска 56
Възраждане Мадара ул. Плиска 78
Възраждане Венера ул. Плиска 83
Възраждане Ахелой 1 ул. Плиска 89
Възраждане Клокотница 1 ул. Плиска 91
Възраждане Домостроител ул. Плиска 94
Цветница 1 ул. Плиска 96
Мидия – Енос Мидия-Енос 1 ул. Пловдив 12
Мидия – Енос Мидия-Енос 2 ул. Пловдив 14
Център Червен ул. Поп Богомил 3
Център Поп Богомил ул. Поп Богомил 4
Изток Чайка ул. Прага 1
Изток Калоян ул. Прага 11
Изток Москва ул. Прага 3
Изток Варшава ул. Прага 5
Изток Ангел войвода ул. Прага 7
Изток Илю войвода ул. Прага 9
Възраждане Приста ул. Приста 1
Чародейка Г Юг 205 ул. Ради Иванов 1
Чародейка Г Юг 204 ул. Ради Иванов 10
Чародейка Г Юг 211 ул. Ради Иванов 12
Чародейка Г Юг 209 ул. Ради Иванов 14
Чародейка Г Юг 201 ул. Ради Иванов 2
Чародейка Г Юг 206 ул. Ради Иванов 3
Чародейка Г Юг 210 ул. Ради Иванов 4
Чародейка Г Юг 207 ул. Ради Иванов 5
Чародейка Г Юг 202 ул. Ради Иванов 6
Чародейка Г Юг 203 ул. Ради Иванов 8
Център Кристал ул. Райко Даскалов 12А
Център Простор ул. Райко Даскалов 36
Изток Сирма войвода ул. Райна княгиня 2
Изток Бояна войвода ул. Райна княгиня 4
Изток Румяна войвода ул. Райна княгиня 6
Изток Ела ул. Рени 2
Изток Бреза ул. Рени 4
Изток Чинар ул. Рени 6
Изток Феникс ул. Рига 10
Изток Жерав ул. Рига 12
Изток Гларус ул. Рига 14
Изток Пеликан ул. Рига 18
Изток Ния ул. Рига 2
Изток София ул. Рига 20
Изток Балчо войвода ул. Рига 22
Изток Желю войвода ул. Рига 22
Изток Асен ул. Рига 24
Изток Петър ул. Рига 26
Изток Боряна ул. Рига 4
Изток Кремена ул. Рига 6
Изток Нягол ул. Рига 8
Център Пощенец ул. Рила 11
Център Рила ул. Рила 17
Център 114-2 ул. Рила 20
Център Комуна ул. Рила 27
Център Енергия ул. Рила 9
Здравец Север 1 Родина ул. Родопи 1
Здравец Север 1 Бабуна планина ул. Родопи 2
Здравец Север 1 Мургаш ул. Родопи 3
Здравец Север 1 Руй планина ул. Родопи 4
Здравец Север 1 Пелистер ул. Родопи 5
Здравец Север 2 Потсдам 1 ул. Руй планина 2
Здравец Север 2 Проф. Димитър Баларев ул. Руй планина 4
Здравец Север 1 Рупел ул. Рупел 2
Родина 1 Верила ул. Сакар планина 2
Родина 1 Люлин ул. Сакар планина 3
Родина 2 Пеньо Пенев ул. Сакар планина 36
Родина 1 Лилия ул. Самодивец 1
Възраждане Вихър ул. Сан Стефано 1
Възраждане Шипченска епопея ул. Сан Стефано 2
Възраждане Трепетлика ул. Сан Стефано 5
Възраждане Сопот ул. Сан Стефано 6
Възраждане Сан Стефано ул. Сан Стефано 8
Център Ленин ІІІ-4 ул. Св. Георги 18
Център Трансжилфонд ул. Св. Георги 20
Център Видин ул. Св. Георги 6
Център Опера ул. Св. Горазд 1
Център Варна ул. Св. Климент Охридски 24
Възраждане Плевен ул. Св. Св. Кирил и Методий 2
Възраждане Неофит Рилски ул. Св. Св. Кирил и Методий 25
Възраждане Дружба ул. Св. Св. Кирил и Методий 47
Център Ленинград ул. Света гора 12
Център Бели Лом ул. Света гора 14
Център Единство – Б ул. Света гора 2
Център Струма ул. Сент Уан 1
Център Златна Панега ул. Сент Уан 8
Възраждане Каварна ул. Силистра 1
Възраждане Балчик ул. Силистра 3
Център Гео Милев ул. Симеон Велики 2
Център Кооператор ул. Симеон Велики 4
Център Трети март ул. Симеон Велики 6
Център Приста ул. Симеон Велики 7
Възраждане Клокотница 2 ул. Скопие 6
Възраждане Скопие ул. Скопие 7
Чародейка Г Север 312 ул. Слави Шкаров 1
Чародейка Г Север 315 ул. Слави Шкаров 2
Чародейка Г Север 314 ул. Слави Шкаров 4
Чародейка Г Север 306 ул. Слави Шкаров 5
Чародейка Г Север 305 ул. Слави Шкаров 7
Център Вихрен ул. Сливница 19
Център Единство 2 ул. Сливница 21
Център Люлин 1 ул. Сливница 23
Ялта Солун ул. Солун 23
Възраждане Юг Вела Благоева ул. Солун 24
Възраждане Воден ул. Солун 26
Здравец 52 ул. Сребърна 11
Център Стара планина ул. Стара планина 2
Център Албена ул. Стара планина 4А
Център Алеко ул. Стара планина 4Б
Мидия – Енос Димитър Миладинов ул. Стефан Стамболов 53
Мидия – Енос Константин Миладинов ул. Стефан Стамболов 55
Мидия – Енос Златица ул. Стефан Стамболов 57
Дружба 3 47 ул. Стоян Михайловски 11
Дружба 3 43 ул. Стоян Михайловски 12
Дружба 3 45 ул. Стоян Михайловски 18
Дружба 3 46 ул. Стоян Михайловски 22
Дружба 3 41 ул. Стоян Михайловски 6
Дружба 3 48 ул. Стоян Михайловски 9
Дружба 1 10 ул. Стрешер планина 32
Дружба 1 Ледено езеро 2 ул. Студен кладенец 14
Дружба 1 31 ул. Студен кладенец 23
Дружба 1 33 ул. Студен кладенец 25
ight=“ 1 35 ул. Студен кладенец 27
Дружба 1 Ледено езеро 1 ул. Студен кладенец 37
Възраждане Калиакра ул. Студентска 12
Възраждане Комсомолец ул. Студентска 23
Възраждане Янтра 1 ул. Студентска 45
Възраждане Кирил и Методий ул. Студентска 5
Възраждане Тулча ул. Студентска 61
Родина 1 Буная ул. Сърнена гора 24
Родина 1 Малък Богдан ул. Сърнена гора 5
Родина 1 Голям Богдан ул. Сърнена гора 7
Родина 1 Вежен ул. Сърнена гора 9
Мальовица Тинтява ул. Тинтява 11
Мальовица Червен ул. Тинтява 7
Родина 1 Колос 2 ул. Тича 18
Родина 2 Камчия ул. Тича 30
Център Лъч ул. Тодор Александров 10
Център Славия ул. Тодор Александров 15
Център Светлина ул. Тодор Александров 7
Център Ивайло-Свобода-Б ул. Тодор Александров 9
Чародейка Г Юг 213 ул. Тодор Икономов 1
Чародейка Г Юг 212 ул. Тодор Икономов 
Чародейка Г Юг 119 ул. Тодор Икономов 4
Чародейка Г Юг 208 ул. Тодор Икономов 7
ЦЮР Ген. Захари Филипов ул. Тодор Каблешков 23
Център Георги Бенковски ул. Тодор Каблешков 4
Център Изгрев ул. Тома Кърджиев 8
Мальовица Русенски лом ул. Троян 34
Мальовица Машпроект ул. Троян 36
Цветница ЖП общежитие ул. Тулча 1
Цветница Петър Караминчев ул. Тулча 11
Цветница Космос ул. Тулча 13
Възраждане Дочо Михайлов ул. Тулча 4
Цветница Леон Таджер ул. Тулча 5
Възраждане Добруджа ул. Тулча 6
Цветница Тулча ул. Тулча 7
Възраждане Шабла ул. Тулча 8
Цветница Трансстрой ул. Тулча 9
Дружба 1 Устово ул. Устово 2
Чародейка Г Север 401 ул. Филип Станиславов 1
Чародейка Г Север 403 ул. Филип Станиславов 2
Център Икар ул. Хаджи Димитър 20
Център Аспарух ул. Хан Аспарух 18
Център Аспарух 1 ул. Хан Аспарух 26
Център Аврора 2 ул. Хан Аспарух 28
Център Корабостроител 2 ул. Хан Аспарух 30
Център Аврора ул. Хан Аспарух 43
Център Хан Крум ул. Хан Крум 11
Център Добруджа 2 ул. Хан Крум 15
Център Юндола ул. Хан Крум 3
Център Севлиево ул. Хан Крум 4
Дружба 1 7 ул. Христо Ясенов 1
Дружба 1 3 ул. Христо Ясенов 2
Дружба 1 1 ул. Цанко Церковски 4
Дружба 1 2 ул. Цанко Церковски 6
Център Съединение ул. Цар Асен 26
Център Малина ул. Цар Асен 41
Център А ул. Цар Калоян 1
Център Б ул. Цар Калоян 1
Център В ул. Цар Калоян 1
Център Мрамор ул. Цар Калоян 12
Център Калоян 2 ул. Цар Калоян 14
Център Машиностроител ул. Цар Самуил 10
Център Лилия 1 ул. Цар Самуил 12А
Център Фонтан ул. Цар Шишман 11
Център Елин Пелин ул. Цар Шишман 5
Център Петър Караминчев ул. Цариброд 8
Център Бисер ул. Цариград 13
Център Благой Иванов ул. Цариград 15
Център Ком ул. Цариград 2
Център Мургаш ул. Цариград 4
Център ВиК ул. Цариград 7
Цветница БДЖ ул. Цветница 4
Център 9 ул. Църковна независимост 2
Център 6 ул. Църковна независимост 4
Център Христо Ботев 1 ул. Църковна независимост 6
Център 8 ул. Църковна независимост 8
Център Сила 1 ул. Черно море 2
Родина 1 Скъта ул. Чипровци 1
Родина 2 Брацигово ул. Чипровци 10
Родина 2 Клисура ул. Чипровци 14
Родина 2 Чипровци ул. Чипровци 18
Родина 2 Гребенец планина ул. Чипровци 2
Родина 1 Лисец ул. Чипровци 21
Родина 2 Фридрих Енгелс 1 ул. Чипровци 22
Родина 1 Сърнена гора ул. Чипровци 23
Родина 2 Фридрих Енгелс 2 ул. Чипровци 24
Родина 1 Сакар планина ул. Чипровци 25
Родина 2 Фридрих Енгелс 3 ул. Чипровци 26
Родина 1 Лозен планина ул. Чипровци 27
Родина 2 Фридрих Енгелс 4 ул. Чипровци 28
Родина 1 Козница планина ул. Чипровци 29
Здравец 51 ул. Чипровци 45
Здравец 50 ул. Чипровци 47
Здравец 49 ул. Чипровци 53
Здравец 43 ул. Чипровци 56
Здравец 44 ул. Чипровци 58
Здравец 45 ул. Чипровци 60
Здравец 46 ул. Чипровци 62
Здравец 47 ул. Чипровци 64
Здравец 48 ул. Чипровци 66
Възраждане Шейново ул. Шейново 9
Здравец 21 ул. Юндола 10
Здравец 68 ул. Юндола 11
Здравец 131 ул. Юндола 13
Здравец 76 ул. Юндола 14
Здравец 77 ул. Юндола 16
Здравец 133 ул. Юндола 17
Здравец 4 ул. Юндола 2
Здравец 9 ул. Юндола 4
Здравец 109 ул. Юндола 5
Здравец 11 ул. Юндола 6
Здравец 110 ул. Юндола 7
Здравец 15 ул. Юндола 8
Здравец 111 ул. Юндола 9
Изток Райна княгиня ул. Яна войвода 1
Изток Страхил войвода ул. Яна войвода 2
Ялта Левента 5 ул. Яне Сандански 1
Ялта Яне Сандански ул. Яне Сандански 2
Възраждане Бисер ул. Янтра 1
Възраждане Брилянт ул. Янтра 2
Възраждане Бряст ул. Янтра 4

Парите и тяхното изражение

Парите се всеобщ еквивалент за размяна. Те са платежно средство.
Тяхното отразяване като парично изражение намира място в счетоводната, статистическата, данъчната и други практики. Паричният измерител е един от най-важните показатели при анализа на фирмената дейност.

pari

Парите са особена форма на стойността, която има разнообразно оценъчно приложение. То не е еднакво при търговията със стоки и оценяването на труда.
Оценката на работната сила не може да се приравни към тази на стоката, тя си има собствена специфика, заради специфичното естество на човешкия труд.
То се обобщава като съвкупност от количество и качество на вложен труд за определен период от време и намира своето парично изражение като работна заплата.Сложният труд с помощта на различни калкулации в заплатата, се опростява и се привежда в обобщено парично заплащане.

Парите служат за отчитане на разходите в предприятието. Независимо че разходите имат своето изражение в натурални показатели(напр. килограми) тяхното записване в разходите става в парични измерители.Цената и себестойността са не само форми за отчитане на вложения труд, но и същевременно са и форми за контрол при анализ на труда и потреблението.

Парите са мярка на стойността. Тази функционална черта на парите се ползва за установяване на себестойността на продукцията, ценообразуването и други.За да изпълняват тази стойност, парите трябва да си имат своя стойност. Обезпечението с активи като златото е начин да се защити тази стойност. Затова златото се нарича паричен метал.

Парите служат като средство за обръщение, т.е. при стокооборота продукцията променя своята стойност и тя от стокова се превръща в парична и от парична в стокова, чрез кръгооборота на покупки и продажби.

Парите са платежно средство. В тази си функция служат за уреждане на паричните отношения на клиентите и доставчиците, за плащане на вземания и погасяване на задължения.

Отчитането в края на отчетния период, на всички процеси, посредством тяхното парично изражение е лесен метод за обобщение, който се ползва в счетоводството.Там се проявява в пълна степен функцията на парите като мярка за стойностното отражение на стопанските процеси.